🌗تصاویری زیبا و باور نکردنی از‌های قطبی …. ╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮

.
🌗تصاویری زیبا و باور نکردنی از #شفق های قطبی.


╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮