سردار سلامی فرمانده کل سپاه شد

سردار سلامی فرمانده کل سپاه شد

سردار سلامی فرمانده کل سپاه شد

رهبری در حکمی با سپاس از خدمات سردار سرلشکر جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین سلامی را با اعطاء درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.

@kharmagaas