روسیه مجددا بر می‌خیزد؟. منبع: صندوق بین المللی پول

روسیه مجددا بر می‌خیزد؟. منبع: صندوق بین المللی پول

روسیه مجددا بر می خیزد؟
پس از افت شدید اقتصاد روسیه در سالهای 2015 و 2016 بر اقر تحریم ها به نظر می رسد این کشور مجدد ذگدر حال رشد است و صندوق یگبین المللی پول تا سال 2022 رشد حدود 4 درصدی را برای روسیه پیش بینی کرده است.
منبع: صندوق بین المللی پول
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari