دکتر داود سوری:. خیر، از این زاویه تنها مقصر دولت است

دکتر داود سوری:. خیر، از این زاویه تنها مقصر دولت است

دکتر داود سوری:
اگر یاد می گرفتیم از ابتدا به جای اینکه بگوییم قیمت این یا آن کالا گران شده می گفتیم ارزش ریال نسبت به این یا آن کالا کم شده، آیا باز هم به دنبال دلالان و گرانفروشان متعدد بودیم؟ خیر، از این زاویه تنها مقصر دولت است.
آیا این مغلطه تصادفی است؟

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari