اگرچه بسیاری ازاتفاقات زندگی، خارج از حیطهٔ قدرت و خواستِ انسان رقم می‌خورند، اگرچه بسیاری از تلاش‌های انسان نافرجام‌اند، اما درنه

اگرچه بسیاری ازاتفاقات زندگی، خارج از حیطهٔ قدرت و خواستِ انسان رقم می‌خورند، اگرچه بسیاری از تلاش‌های انسان نافرجام‌اند، اما درنهایت این خودِ شخص است که تصمیم می‌گیرد چگونه زندگی کند...


👤کوبر آبه
📘زن در ریگ روان

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#روانشناس_بالینی
@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani