🔺 «گل دزدان» در چین به زندان می‌روند.. / خبرآنلاین

🔺«گل دزدان» در چین به زندان می‌روند

🔹 گل دزدی واقعا آفتابه دزدی محسوب می شود اما چین که سالیانه 35 میلیارد دلار صرف کاشت،پرورش و تزئین گل می‌کند، تصمیم گرفته تا دزدان گل را به زندان بیندازد.

🔹 تعداد کمی از مردم به چشم زیبایی و زیبایی شناسی به گل می نگرند اما برخی نیز آنها را دزدیده تا در بازار سیاه بفروشند./ خبرآنلاین

🆔 @modirtamin 💯