🔺کنیا حساب تاجران ایرانی را مسدود کرد.. لیلا فتحى، عضو کانون زنان بازرگان ایران:

🔺کنیا حساب تاجران ایرانی را مسدود کرد

ليلا فتحى، عضو کانون زنان بازرگان ایران:
🔹اخیرا کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آنهایی که از سال‌ها قبل در این کشور حضور داشتند را مسدود کرده است/ایلنا

🆔 @modirtamin 💯