بدترین کاری که تو این زمان باقی مونده میتونی انجام بدی فکر کردم به سال بعد هست

بدترین کاری که تو این زمان باقی مونده میتونی انجام بدی فکر کردم به سال بعد هست

فرض بر اینکه سال بعد بخوای دوباره بخونی، باز هم باید تلاش کنی

سال بعد هم مثل امسال

چیزی تغییر نمیکنه مگر با اینکه تو تصمیم بگیری که عوض بشی

جور دیگه ای تلاش کنی

جور دیگه ای برای چیزی که میخوای عرق بریزی

تو باید با تمام تلاش، با تمام قوا حرکت کنی و به هیچ چیزی فکر نکنی، جر حضور قدرتمند در کنکور سال ۹۸

ایمان داشته باش به خودت و نیرویی که هیچ تلاشی رو بدون نتیجه نمیزاره

باز هم تاکید میکنم سال بعد هیچ فرقی با امسال نداره

این تو هستی که باید تغییر کنی

رفقا اگر واقعا بخوانید میشود شرایط رو تغییر داد

در این مسیر میتونی از پکیج کوئیک استفاده کنی، پکیجی که برای ۱۱ هفته شما برنامه ریزی داره

تا دور اخر مطالعاتی خودت رو قوی تر از اون چیزی که باید پیش ببری
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر سر بزن
http://irmohasel.com/quick20