می‌دونم و می‌دونی که آرزو‌های بزرگ داریم

می‌دونم و می‌دونی که آرزو های بزرگ داریم

می‌دونم و می‌دونی که بعضی هامون براش تلاش کردیم و بعضی ها نصف نیمه تا اینجای کار جلو اومدیم

می‌دونم و می‌دونی که چقدر برامون با اهمیت هست و با این حال کم کاری هم داشتیم.

اما گذشت،

گذشت و الان خیلی به تحقق پیوستن هدف نزدیکیم.

اما می‌خوام بهت بگم که تو کارتو انجام دادی و نتیجه رو بسپار دست اونی که ما رو بهتر از خودمون میفهمه.

نتیجه رو بسپار و آروم باش..

خودت رو رها کن و کمی هم لذت ببر،

این ماه های آخر رو با آرامش جلو برو
کلید موفقیت تو همین ماه های پایانی است.

همین ماه هایی که استرس تو اوج خودش قرار داره.

استرسی که مخرب ترین حس و حال رو برامون ایجاد میکنه.

اینجاست که باید متفاوت باشی تا متفاوت نتیجه بگیری،

اینجاست که باید آروم کنی جسم و روحت رو،

آروم کنی به وسیله ایمانی که به بالاسری داری دل رو بزنی به دریا

ایمان به این موضوع که بهترین اتفاق برای من و تو اتفاق میوفته
بهترین اتفاق..

دوستان عزیز در این مسیر داشتن برنامه به تو آرامش میده تا کمتر درگیر حاشیه ها بشی و نزدیک تر به هدف خودت رو ببینی
اگر دوست داری این ایام به مرور و تست و مباحث خونده و نخونده فکر نکنی و با یه برنامه خوب و درجه یک جلو بری، لینک زیر رو مطالعه کن.
http://irmohasel.com/quick20