نه شوروی نه انگلیس! (سیاست موازنه منفی مصدق)

نه شوروی نه انگلیس! (سیاست موازنه منفی مصدق)

نـه شـوروی نـه انگلیـس!(سیاست موازنه منفی مصدق)

▫️ماجرای موازنه منفی، در ایران با سیاست‌های مصدق گره خورده است و دوران اتخاذ چنین سیاستی مقارن با آغاز دولت او، از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌باشد.
▫️ این سیاست وقتی از طرف مصدق عنوان شد که در سال ۱۳۲۳، شورویها امتیاز نفت شمال را تقاضا کردند و حزب توده و برخی نمایندگان به طرفداری از آنها خواستار برقراری «موازنه مثبت» شدند.

#آموزش_سیاسی
#علوم_سیاسی
#موازنه‌_منفی

🅾️ @po_science