جنگ تریاک.. ️جنگ تریاک، شامل دو جنگ نخست و دوم با فاصله ۱۶ سال است که بین بریتانیا و چین رخ داد

جنگ تریاک.. ️جنگ تریاک، شامل دو جنگ نخست و دوم با فاصله ۱۶ سال است که بین بریتانیا و چین رخ داد

✅ جنگ تریاک

▫️جنگ تریاک، شامل دو جنگ نخست و دوم با فاصله ۱۶ سال است که بین بریتانیا و چین رخ داد. این دو نبرد از جنگ های مشهور تجاری در تاریخ محسوب می شود. انگلیسی ها در این جنگ ها بر آن بودند تا به اجبار تریاک را به کشور چین وارد کنند و از این روش، درآمد کلان بدست بیاورند.

#آموزش_سیاسی
#علوم_سیاسی
#جنگ_تریاک

☑️ کانال تلگرام و پیج اینستاگرام علوم سیاسی 👇

🅾️ @Po_Science