فضای مجازی وهابی.. یک اشتراک فایل: (مخزن داده‌ها) مانند المکتبة الوقفیة و المشاهد؛

فضای مجازی وهابی

شبکه های اینترنتی وهابیت در عرصه فضای مجازی فعال بوده که می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد:
یک ـ اشتراک فایل: (مخزن داده‌ها) مانند المکتبة الوقفیة و المشاهد؛
دو ـ آموزشی: مانند سایت‌های دانشگاه و مدارس سلفی مثل دانشکده اصول دین دانشگاه اسلامی امام محمد‌بن‌سعود و الاکادیمیة الاسلامیة المفتوحة؛
سه ـ خبری: سایت‌های شبکه‌های ماهواره‌ای سلفی در اینترنت؛ مانند شبکۀ
ماهواره‌ای صفا؛
چهار ـ گروه‌ها و احزاب مذهبی: سایت‌های احزاب و گروه‌های سلفی، مانند حزب سلفی نور و یا مرکز افتای علمای کبار عربستان سعودی؛
پنج ـ شبکه‌های اجتماعی: (1) عمومی مانند فیسبوک؛ (2) محدود مانند المنتدی الرسمی للشیخ الدکتور محمد العریفی؛
شش ـ شخصی (رسمی و غیر رسمی): سایت رسمی بیشتر شیوخ سلفی مانند سایت رسمی محمد العریفی و عثمان الخمیس.

سایت های اینترنتی وهابیت نیز تبیین اسلام بر پایۀ آموزه‌های محمد‌بن‌عبدالوهاب، تأمین امنیت نظام پادشاهی آل سعود و شیعه‌هراسی و مقابله با عالمان معتقد به تقریب مذاهب اسلامی را دنبال می کنند و از مهمترین آنها می توان به شبکة العلوم السلفیة، جامع فتاوی اهل سنت و جماعت، اسلام تکس، العقیده، الاسلام، فیصل النور و... اشاره کرد.
شبکه‌های ماهواره ای وهابیت نیز در عرصه رسانه های جهانی فعال بوده و با شبهه‌افکنی و سپس سنی نشان دادن خود وهابیت را تبلیغ می کنند که از آن جمله می توان به شبکه المجد، شبکه الناس، شبکه الاثر، شبکه صفا، شبکه وصال، شبکه کلمه اشاره کرد. مهمترین ویژگی‌های این شبکه‌ها عبارت است از: انطباق دیدگاه‌های ارائه شده با شیوۀ‌ دعوت محمد‌بن‌عبدالوهاب، پایبندی به نظر مشایخ و عالمان بزرگ سلفی و تأکید بر فهم آنها از قرآن و سنت، تحریک نکردن مردم بر ضد حاکمان، شیعه هراسی و تخریب علمای تقریبی، پخش نکردن تصویر و صدای زنان و خالی بودن برنامه‌ها از آهنگ و آواز.
مهم‌ترین روز‌نامه‌ها ومجلات وهابیت به زبان عربی و انگلیسی عبارت‌اند از: الجزیره، الریاض، المدینة المنورة، عکاظ، الیوم، البلاد، الشرق الاوسط، الحیات، المجله، المستقبل، الندوه،الدعوه، المجتمع، المسلمون، اخبار العالم الاسلامیه، الیمامه و ...
وهابیت برای گسترش افکار خود از ابزار دانشگاه به بهترین روش استفاده می‌کند. آن‌ها با جذب افراد گوناگون از کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند تفکر و فرهنگ انحرافی خود را به آنان تلقین کنند. آن‌چنان که یک فرد سنی با ورود به دانشگاه مکه یا مدینه به یک سلفی-وهابی تمام عیار تبدیل می گردد. نمونه هایی از این دانشگاه‌های وهابی عربستان عبارتند از: جامعة ام‌القری بمکة المکرمة، الجامعة الاسلامیه بالمدینة المنوره، جامعة الامام محمدبن‌سعود الاسلامیة، جامعة الملک السعود، جامعة الملک عبد‌العزیز و ...

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper