این سخنان روشنگرانه علی دایی را که مربوط به چند سال پیش است، گوش دهید

این سخنان روشنگرانه علی دایی را که مربوط به چند سال پیش است، گوش دهید. اشاره دارد به حضور گروه های نفرت پراکن تجزیه طلب در سکوهای تراکتورسازی. این تیم نیاز به اصلاحات جدی و رادیکال دارد.

@politicalculture