✳️✴️ اصلاحات در نظام‌های اقتدارگرا

✳️✴️ اصلاحات در نظام های اقتدارگرا

⬅️ در نظام های اقتدارگرا، اصلاحات، تغییر و اندیشه های تغییر اگر در راستای حفظ منافع اقتدارگرایان نباشد، به جایی نخواهد رسید و صرفاً در حد کتاب و سخنرانی باقی خواهد ماند. پیگیری جدی اصلاحات واقعی در این نظام ها چه بسا به اعمال محدودیت برای افراد تحول خواه و حتی مجازات شدید یا مرگ آنها انجامیده است.
🔸به همین علت است که ایجاد نظام حزبی، مسالمت آمیزترین روش تغییر است و مجددا به همین دلیل نظام های اقتدارگرا به واسطه منطقی که بر آن استوار است نمی توانند اجازه نظام حزبی رقابتی را صادر کنند. این دلیل اصلی ضعف تحزب، نبود احزاب قدرتمند و ایجاد انواع محدودیت ها برای فعالیت حزبی در نظام های اقتدارگراست.

👈 پی نوشت: در این نظام ها معمولا تعداد معدودی حزب وجود دارد که کارایی چندانی ندارد و بیشتر برای تامین منافع گروهی خاص تشکیل شده و نظام اقتدارگرا فعالیت احزاب برای به دست گرافتن مسالمت آمیز قدرت از راه رقابت حزبی را امری ناشایست و گاه جرم تلقی میکند.

#اقتدارگرایی
🔸منبع: کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار . نوشته محمود سریع القلم
✍تلخیص: مهدی شیرخانی . دانش آموخته علوم سیاسی

✅ #سیاست_شناسی
@politicology