🔺🔺‍ به راستی گمان پیدا کرده بود که قوانین اقتصادی را هم می‌توان منقاد و مطیع فرامین سلطنتی کرد

🔺🔺‍ به راستی گمان پیدا کرده بود که قوانین اقتصادی را هم می‌توان منقاد و مطیع فرامین سلطنتی کرد. در آن زمان دیگر نظرات مشورتی هیچ کس را به جدّ نمی‌گرفت. در حالیکه در سال‌های پیش از بالا رفتن درآمد نفت، عده ای نسبتا کثیر، از حسین علاء و عبدالله انتظام تا امام جمعه و سید ضیاء، مرتب با شاه دیدار و رأی زنی می‌کردند، در دهه واپسین سلطنتش، دیگر رأی و نظر این گونه مشاوران را نه تنها نمی‌جست که برنمی‌تابید.

🔸در آن سالها دیگر حتی با روزنامه‌نگاران و دولت‌مردان غربی هم رفتاری آمرانه و گاه تحقیرآمیز پیدا کرده بود. بارها به تحقیر از دمکراسی ورشکسته دنیای «چشم آبی ها» سخن می‌گفت. در گفتگویی با «اوریانا فالاچی» حتی ادعا کرد که با خدا رابطه ای مستقيم دارد....

🔹در یک کلام شاه یکی از شخصییت‌های شکست خورده، اما کلیدی زمان بود.‌ مردی بود که کشور را به قول شکسپییر :

👈 «نابخردانه، اما سخت دوست می‌داشت».

🔸 منبع: كتاب« شاه» - عباس ميلاني
✅ #سیاست_شناسی
@politicology