🔴مشکلی که کمتر از خود تحریم‌ها نیست …. ✍ محسن زینلی پور

🔴مشکلی که کمتر از خود تحریم ها نیست...
✍ محسن زینلی پور

⬅️خبرگزاری ایلنا خبر داده که خطیب امروز نماز جمعه تهران گفته: «چرا نگران هستید که تحریم‌ها تشدید شود به جهنم که تشدید شود. مگر شما خدا ندارید؟ مگر قرآن نمی‌خوانید؟ خداوند به آن‌ها می‌گوید شما که هستید؟ آمریکا و فرانسه گرفتار چالش هستند. ما توانستیم با کمک خود دو کشور را بیمه کنیم و نفوذ آمریکا را لگدمال کنیم و از این به بعد هم خواهیم کرد.»
در این باره توجه به چند نکته، شاید بیراه نباشد:
✴️نخست اینکه چقدر تاسف آور است که این سخنان دقیقا وضع و حال حکومتداری آخرین ماههای سلسله صفوی را تداعی میکند که وقتی خبر لشکرکشی افغان ها به سوی اصفهان به دربار میرسد و شاه از روحانیون درباری چاره می طلبد، آنان با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان نمک به حرام، جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند، به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت.
سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روضه دستور طبخ آش نذری مخصوصی را نیز دادند اما چیزی نگذشت که خبر آوردند، افغان ها به دروازه اصفهان رسیده اند آش پخته شد، اما پیش از توزیع آن، لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نذری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند.
✴️دوم: سابقه وضع تحریم علیه کشورمان و اثرات ویرانگر آن بر تمامی ابعاد اقتصاد و سیاست و زندگی مردم، برای عامه مردم و حتی کم اطلاع ترین آنها، آنقدر روشن است که بیان چنین سخنانی علاوه بر بی اعتبار شدن گوینده، در پیشگاه جامعه و جدی نگرفتن آنها، یک واکنش حتمی به دنبال خواهد داشت و آن اینکه جامعه با شنیدن چنین سخنانی، پیش از هر چیز به این نکته می اندیشد که سنگینی بار تحریم ها و سختی ها و مشکلات بزرگ ناشی از آن، همواره بر دوش مردم عادی بوده و صاحب منصبان و مقاماتی که زندگی خود و نزدیکانشان هیچگاه تحت تاثیر تحریم ها نبوده، از غم مردم به کلی بی خبرند و یا عامدانه خود را به بی خبری می زنند و چنین بی پروا درباره تحریم، سخن می رانند.
✴️سوم: اینکه ایشان مساله ی تحریم ها را به خدا و قرآن ربط داده و کسانی که از بابت تحریم ها نگران هستند را به بی خدایی و بی توجهی به قرآن و ... متهم میکنند، باز همان داستان قدیمی و نخ نمای استفاده ابزاری از دین و باورهای دینی مردم برای غلبه بر نظر و اندیشه مخالف است. نتایج مستقیم ربط دادن چنین مسائلی به دین هم بارها تجربه شده که کمترین آنها، دین گریزی جامعه، سست شدن باورها و عقاید جوانان و مهمتر از همه، صدور مجوز استفاده ابزاری از دین برای از میدان به در کردن اندیشه ی مخالف است.
✴️چهارم: در اینکه تحریم به هر شکلی و با هر اسم و عنوانی و در هر شرایطی به زیان منافع ملی و زمینه ساز بروز انواع فساد و رانت بوده، هیچ عقل سلیمی تردید ندارد. اگر در کشور ما حاکمیت قانون وجود داشت، مثل بسیاری از کشورهای قانونمند دنیا، بیان هر سخنی علیه منافع ملی، عملی مجرمانه تلقی می شد.
✴️پنجم: گفتن اینکه «آمریکا و فرانسه گرفتار چالش اند» چه ربطی به تحریم های ظالمانه و کمرشکنی دارد که علیه ما وضع و اعمال میشود؟ از بار سختی و مشکلات ناشی از تحریم چقدر کم میکند؟
✴️ششم: اگر کسی از حال و روز صنعت و تولید کشور و کاهش تولید و بیکاری کارگران، از رنج خانواده های کودکان سرطانی و درگیر مشکل نایاب بودن داروهای تخصصی، از آمار خط فقر، از طبقه ی متوسطی که تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی به طبقه ی فقیر تبدیل شده، از خانواده هایی که درگیر مشکل ازدواج فرزندانشان هستند، از آنهایی که زندگی شان معطل یک پراید برای مسافرکشی است و دیگر توان خریدنش را ندارند، از خانواده های آبرومندی که فشار مشکلات معیشتی، آبرو و بلندطبعی شان را نابود کرده و از دهها مورد دیگر...، خبر داشته باشد، وجدانش اجازه میدهد که درباره تحریم، این گونه سخن بگوید؟
✴️هفتم: اگر در دستگاه حاکمیت اندکی تدبیر وجود داشت، ایشان را به واسطه ی بیان سخنانی که به شکاف موجود میان مردم و حکومت دامن می زند، حداقل شماتت و بازخواست میکرد. مگر نه این است که مردمی که درد و رنج ناشی از تحریم را با تمام وجودشان، احساس میکنند، گوینده چنین سخنانی را در صف مقابل خود و در زمره ی بی اعتنایان به حال ملت قرار داده و با او احساس بیگانگی خواهند داشت.
✴️و آخر اینکه تحریم، کار دشمنی است که اگرچه ما در ساختنش بی نقش نبوده ایم اما به هر حال دشمن است و کارش دشمنی و نیش عقربی است که اقتضای طبیعتش هست، اما این دهن کجی به وضع و حال تحمل کنندگان اصلی مشکلات تحریم و این نمک به زخم پاشیدن ها را چه باید کرد؟ این بی تدبیری هایی که به جای چاره اندیشی و توصیه و تلاش برای بهبود اوضاع، مشکل را تا این حد دست کم میگیرد، را باید چه کرد؟ افسوس که تعداد آنهایی که به تحریم ها نگاه این چنینی دارند، کم نیست.

#سیاست_شناسی
@politicology