✴️⬅️ دولت کره شمالی به دنبال واردات فوری مواد غذایی.. /ایرنا

✴️⬅️ دولت کره شمالی به دنبال واردات فوری مواد غذایی.. /ایرنا

✴️⬅️ دولت کره شمالی به دنبال واردات فوری مواد غذایی

به نوشته یک روزنامه کره جنوبی، آمار نشان می دهد که ذخایر ارزی، نفتی و غذایی کره شمالی تنها برای کمتر از یک سال کافی خواهد بود، از این رو دولت این کشور خواهان واردات فوری مواد غذایی برای مقابله با بحران احتمالی غذا در این کشور شد./ایرنا

🔰پی نوشت: رهبر فعلی و رهبران پیشین کره شمالی گمان میکردند که قدرت و اعتبار جهانی و رشد و توسعه فقط با تولید بمب و موشک و آزمایش های هسته ای و موشک پرانی به دست می آید؛
امروز اما نتیجه ی چنین سیاست هایی پیش چشم ماست:
اوج فقر و فلاکت و بی آبرویی، راه افتادن در جهان و گدایی لقمه نانی برای مردم بیچاره ی استبدادزده و حسرت و آرزوی روابط سالم با جهان و نجات از نکبت خودخواسته.
دریغ و درد که بودند و هستند افرادی که الگوی خود را همین کره شمالی قرار داده اند.

✅ #سیاست_شناسی
@politicology