☸✴️ امتیاز فراقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس!!!. ✍ مجید بهمن زاده

☸✴️ امتیاز فراقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس !!!
مصوبه اخیر مجلس مبنی بر منع انتشار مطالب برعلیه کاندیداهای انتخاباتی، برخلاف اصل آزادی بیان در قانون اساسی است.
✍ مجيد بهمن زاده

◀️متاسفانه درهفته گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس مفاد آن، انتشار هرگونه مطلب برعلیه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، جرم تلقی شده است.

🔶قانونی که فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی ومنطقی است وتصویب شتابزده آن در ايام نزدیک به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، صرفا برای اجتناب نمایندگان مجلس از پاسخگویی به افکار عمومی درخصوص عملکرد چهارسال گذشته نمایندگان فعلی مجلس است.

🔶از طرفی براساس مفاد قانون مجازات اسلامی، انتشار هرگونه اخبار غيرواقعي و مجعول در قالب اتهام "" نشر اکاذیب ""و یا ""تهمت و افترا "" قابل طرح و پیگرد است وتصویب قانون خاص برای تعداد محدود نامزدهای انتخاباتی، واجد لحاظ امتیازی ویژه و فراقانونی برای نامزدهای انتخاباتی است و درتضاد کامل با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و اصل ۳۷ این قانون درخصوص برائت افراد است.

🔶 لذا تصویب چنین قانونی در مجلس ضعیف وکم توان دوره یازدهم،چندان جای تعجبی ندارد، مجلسی که در خصوص وعده های ايجاد شفافیت و نظارت بر دستگاههاي اجرایی وحاکمیتی دچار ناتوانی و انفعال است،ورود مناسب و موثری به رانتخواری هاو تاراج عظیم ثروت ملی در بانکها وبه یغما رفتن ارزهاي دولتی و واردات بی رویه کالاهای لوکس توسط افراد ذینفوذ نداشته و کوچکترین طرح و نوآوری برای رفع تبعیض، ایجاد اشتغال و ارتقای حقوق مدنی وشهروندی ارائه نکرده است و در مجموع میتوان گفت که مجلس یازدهم، یکی از ضعیف ترین مجالس کشور در طی چهاردهه گذشته می باشد.

🔶لذا علیرغم تصویب چنین قانون فاجعه باری، ضرورت دارد تا تمامی اصحاب قلم و آزاداندیشان مردمی، ضمن تبیین وتحلیل ناتوانی نمایندگان فعلی مجلس، افکار عمومی را درخصوص فرصت طلبیها ، بدعهدی وسکوت مرگبار برخی نمایندگان فعلی مجلس، آگاه کنند تا منتخبين ملت بدانند که پاسخگویی به وظایف نمایندگی در پیشگاه ملت نیز از وظایف خطیر منتخبين مجلس است.

🔶در پایان لازم می دانم تا تاسف عمیق خود را از عملکرد فراکسیون اکثریت اصلاح طلب مجلس، مبنی بر همراهی اعضای فراکسیون امید جهت تصویب چنین قانونی انحصارطلبانه ای اعلام کنم، شکی نیست که مردم دردمند، ولی آگاه ایران در روزهایی نه چندان دور، به عاملان اینگونه اقدامات واپسگرایانه که در تضاد آشکار با آزادی و کرامت ملت بزرگ سرزمین پارس می باشد، پاسخی مناسب وبه یاد ماندنی خواهند داد.

✅ #سیاست_شناسی
@politicology