🎙واعظ: حاج آقا.. 🔖 صلوات از بین برنده گناهان

#فایل_صوتے

🎙واعظ: حاج آقا #عالی

🔖 صلوات از بین برنده گناهان
@rahe_aseman