🔹ای عزیزان من! بشر محتاج به تمام عالم است

#آیت_الله_شیخ_علی_پهلوانی

🔹ای عزیزان من! بشر محتاج به تمام عالم است.با این احتیاج اگر خدای عزّوجل را نشناخته باشید و بخواهید رفع احتیاج خود کنید، به شرک و هزار گونه ناملایمات و صفات ناپسندیده مبتلا خواهید شد.

📚رسائل عرفانی حضرت #آیت_الله_شیخ_علی_پهلوانی

@rahe_aseman