♦️امام (ره) به جای رفتن به پشت بام، با اعلام دانشگاه ژئوفیزیک تهران، اول ماه را اعلام می‌کردند

♦️امام(ره) به جای رفتن به پشت بام، با اعلام دانشگاه ژئوفیزیک تهران، اول ماه را اعلام می‌کردند

📜 گزارش نشست «ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی دینی»:

🔸فکر می‌کنند چون سرکه، همان سرکه سابق است، پس دولت هم همان حکومت زمان صدور نصوص است!

🔹فقه نمی‌گذارد انسان مسلمان دچار پوچی شود. فقه سعی می‌کند بین باورها و واقع زندگی رابطه ایجاد کند. کار فقه ارجاع زندگی به نص و جریان نص در زندگی است. این تلاش فقه، بسیار مهم است و سابقه تاریخی و تجربی طولانی دارد.

تفصیل مطلب 👇 http://yon.ir/UmdTv

@religionandsociety