فقه «مبارزه با استکبار»، ابواب و مسائل

فقه «مبارزه با استکبار»، ابواب و مسائل

🔻فقهِ «مبارزه با استکبار»، ابواب و مسائل🔻

👥گفتگوی شبکه اجتهاد با استاد عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

🔹در رأس مسائل مهم فقه مبارزه با استکبار دشمن‌شناسی و شناخت خود مستکبرین است. در مرتبه دوم اولویت‌بندی جهاد مطرح می‌شود.

🔸در فقه مبارزه با استکبار یک بُعد ایجابی و یک بُعد سلبی وجود دارد. بُعد ایجابی آن، امت سازی و تمدن سازی است و بُعد سلبی آن، مقابله با دشمن و تلاش برای حاکمیت نظام اسلامی است.

🔹صلح بر پایه عدالت تنها در سایه مبارزه با استکبار محقق می‌شود و فلسفه جهاد فی سبیل الله مبارزه با استکبار است.

ادامه مطلب

@religionandsociety