🔻فقه اسلامی و اقتباس از قانون‌نامه‌های پیش از اسلام، از ادعا تا واقعیت🔻.. ✍حمیدرضا تمدن

🔻فقه اسلامی و اقتباس از قانون‌نامه‌های پیش از اسلام، از ادّعا تا واقعیت🔻

✍حمیدرضا تمدن

✔️یکی از مسائلی که اسلام پژوهان غربی در مسیر مطالعات خود همواره به آن توجه داشته‌اند همانا «مشابهت‌های میان فقه اسلامی با قوانین سایر ادیان و سرزمین‌ها» است. البته اینگونه به نظر می‌رسد که گرایش «خاستگاه یابی» برای تعالیم دینی و خصوصاً آموزه‌های اسلامی، جزئی جدایی ناپذیر از مطالعات اسلامی در مغرب زمین است و حتّی برخی همچون ویلیام گراهام (قرآن پژوه دانشگاه هاروارد) سنّت خاورشناسی را همواره بر همین روال دانسته‌اند. [1] (به عنوان یک نمونه می‌توان به کتاب "بازتاب‌های کلام اسلامی در فلسفه یهودی" هری ولفسون اشاره کرد که ریشه و خاستگاه بسیاری از عقاید اسلامی را در کتاب مقدّس می‌داند.)

📎 متن کامل این نوشتار در دین آنلاین:
http://dinonline.com/doc/note/fa/8027/

📍 کانال دین آنلاین در تلگرام:
@dinonline