♦️کارآمدی فقه حکومتی در گرو باورمندی مدیران است

♦️کارآمدی فقه حکومتی در گرو باورمندی مدیران است

👤حجت الاسلام محمود ابوترابی، مدیر حوزه علمیه استان مازندران:

🔸بخاطر ضرورت تبیین و پرداخت به فقه حکومتی از منظر اسلام و بحث اهمیت اداره جامعه در عرصه‌های مختلف باید علماء و دانشمندان حوزوی موضوع فقه حکومتی را برای عرصه‌های کلان جامعه قابل فهم کنند.

🔹ما باید بتوانیم مدیران عالم به موضوع فقه حکومتی را از طریق سیستم انتخابات وارد پست‌های مدیریتی کنیم و همچنین بتوانیم در مراکز دانشگاهی رشته‌های وابسته به فقه را گسترش دهیم و از استعداد‌های دانشجویان هم استفاده کنیم.

🔸اگر این نگاه از جانب مسئولین دولتی شکل بگیرد که دین می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مردم جامعه باشد قطعا رشد خوبی اتفاق خواهد افتاد و هر زمان در این چهار دهه، دولت‌ها نگاه دینی قوی‌تر و متعبد‌تر به علم دین به عنوان دانش عملیاتی شدن داشتند و به مراکز آموزشی دینی حوزوی و یا دانشگاهی میدان بیشتری دادند رشد خوبی شکل گرفته است.

🔹با توجه به اینکه حوزه علمیه نمادی از مبلغان دین مبین اسلام است اگر قرار است فقه حکومتی داشته باشیم باید ابتدا این موضوع برای اقشار مختلف جامعه تشریح شود. همان‌گونه که انبیاء رسالت الهی را تبیین فرموده اند، حوزه علمیه هم به عنوان ادامه دهنده تبیین و تبلیغ عرصه‌های دینی این وظیفه را بر دوش دارد.

🔸با توجه به اینکه امام خمینی (ره) پرورش یافته حوزه علمیه بودند و نظریه حکومت اسلامی را مطرح کردند لذا با وجود قید اسلامی بودن توقع می‌رود حوزه علمیه نقش موثرتری را در این زمینه داشته باشد.

🔰منبع: شبکه اجتهاد

@religionandsociety