پیاده‌روی «جاماندگان اربعین»: از امامزاده قاسم تجریش تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری

پیاده‌روی "جاماندگان اربعین": از امامزاده قاسم تجریش تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری

مثالی دیگر از تکثیر فرم «پیاده‌روی آیینی»

#آیینهای_جبرانی
#فربهی_مناسکی

@mohsenhesammazaheri
@religionandsociety