♦️محمد: پیامبر صلح در میان برخورد امپراطوری‌ها | اثر خوآن کول، استاد دانشگاه میشیگان

♦️محمد: پیامبر صلح در میان برخورد امپراطوری‌ها | اثر خوآن کول، استاد دانشگاه میشیگان

🔸این کتاب به رویکرد صلح‌آمیز پیامبر اکرم بر اساس قرآن و روایات کهن پرداخته و به بسیاری از سوالات و اشکالات غربی علیه اسلام پاسخ داده است.

🔹نویسنده در پاییز گذشته در مرکز ولید بن طلال در دانشگاه جورج تون، ایده های خود را در قالب یک سخنرانی ارایه کرد

https://youtu.be/RNvg6xtKri8

🔰منبع: ارتباطات شیعه

@religionandsociety