️ مستند اثری پژوهشی است در باره تاریخچه برگزاری سنت پیاده روی اربعین حسینی

▪️ مستند #حلقه_عاشقان اثری پژوهشی است در باره تاریخچه برگزاری سنت پیاده روی اربعین حسینی

توضیح ویدئو: متاسفانه بنا به دلایلی این سکانس از فیلم هنگام انتشار حذف شده است، به بهانه پخش این اثر در فیلیمو، از جناب محمدرضا پویافر عزیز
برای همراهی شان با این اثر قدردانی می کنم.

🌐 https://bit.ly/2GpU0jx

@HamedKolajei