♦️یهودیت و اسلام؛ کدام یک از تعصبات بیشتر فاصله گرفته‌اند؟.. 🔹یهودیت و اسلام. دو دین کهن ابراهیمی

♦️یهودیت و اسلام؛ کدام یک از تعصبات بیشتر فاصله گرفته‌اند؟

🔹یهودیت و اسلام. دو دین کهن ابراهیمی. این دو دین چه تفاوت‌هایی با هم دارند و رویکردشان به انسان، به حقوق فردی، به مجازات گناه‌کاران و به احکام زندگی روزمره چیست؟‌ از این دو دین، کدام یک توانسته از خشونت، خرافه‌ها و تعصبات تاریخی بیشتر فاصله بگیرد و به شیوه زیست انسان امروز نزدیک‌تر شود؟

🔸رضا علیجانی، دین‌پژوه و نویسنده کتاب «زن در آیین یهود» و مینا سیگل، مدرس و محقق ادیان باستانی مهمانان این هفته تابو هستند و بر سر همین پرسش‌ها بحث می‌کنند.

🔰منبع: روشنفکری دینی

@religionandsociety