🔻موضوع‌شناسی وظیفه سازمانی فقیه نیست🔻.. 👤حجت‌الاسلام داود فیرحی، استاد حوزه و دانشگاه:

🔻موضوع‌شناسی وظیفه سازمانی فقیه نیست🔻

👤حجت‌الاسلام داود فیرحی، استاد حوزه و دانشگاه:

🔸وقتی به دستگاه فقه نگاه کنیم به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی اجتهاد برای حکم و دیگری تشخیص موضوع است. بنده معتقدم بیشترین مشکلات در حوزه تشخیص موضوع و نه در اجتهاد است.

🔹هستی و نیستی فقه در گرو تعیین تکلیف رابطه با علوم انسانی است، زیرا اگر تضادی میان ارزش‌ها با زندگی پیدا شود افراد کمی هستند که ارزش‌ها را نگه دارند.

🔸نتیجه ورود فقها به موضوع‎شناسی، آن است که فقه با دانش‌های انسانی دیگر جنگ خواهد کرد نه اینکه از آن کمک بگیرد لذا همیشه ما با یک بحران مواجه خواهیم بود که یا باید فقه را رها کرده و تسلیم علوم انسانی شویم و یا علوم انسانی را رها کرده و تسلیم فقه شویم.

🔹ما همه طلاب را به موضوع‌شناسی سوق داده ایم و آن را وظیفه سازمانی فقه تلقی کرده‌ایم در حالی که هنوز معلوم نیست موضوع شناسی کار کیست؟

🔰منبع: شبکه اجتهاد

@religionandsociety