⭕️ چوب شفاف، ماده ساختمانی جدید سازگار با محیط زیست

⭕️ چوب شفاف، ماده ساختمانی جدید سازگار با محیط زیست

⭕️ چوب شفاف، ماده ساختمانی جدید سازگار با محیط زیست

پژوهشگران موفق به اختراع چوب شفافی شده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست در ساخت خانه‌هایی با بهره‌وری انرژی استفاده کرد.

@TechLastNews