🔺 / استفاده از ربات‌های توییتری سعی در تخریب در توییتر دارند!!

🔺 #ببینید / استفاده از ربات‌های توییتری سعی در تخریب #فردوسی_پور در توییتر دارند!!

👈به اسم اکانت‌ها، ساعت توییت و شکل نوشتار دقت کنید تا متوجه شوید با چه شیوه سیستماتیکی در خرج کردن بیت‌المال برای تخریب چهره‌های مردمی و محبوب مواجه هستیم.