چند راه‌ برای کسب درآمد در TON بدون ولیدیتور شدن

چند راه‌ برای کسب درآمد در TON بدون ولیدیتور شدن

چند راه‌ برای کسب درآمد در TON بدون ولیدیتور شدن

آیا می‌دانستید کسب Toncoin در TON بدون راه‌ اندازی نود (گره) اعتبارسنجی و ولیدیتور شدن امکان‌پذیر است؟

نامینیتورها (Nominators) می توانند به ولیدیتورها کوین های خود را وام دهند و در ازای آن درصدی از پاداش را دریافت کنند.

فیشرمن (Fishermen) می توانند با پیدا کردن و گزارش اشتباهات دیگران کوین کسب کنند. هر نودی می تواند با یک سپرده اندک به یک فیشرمن تبدیل شود و با انتشار مدارک عدم اعتبار تراکنش های شاردچین درآمد داشته باشد.

جمع‌ کننده ها (Collators) نامزدهای بلاک شاردچین جدید را برای ولیدیتورها و اعتبارسنجی آماده می‌کنند.