۲۹فروردین روز.. تقدیم به مردان مرد این سرزمین. دلیران نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش

۲۹فروردین روز #ارتش

تقدیم به مردان مرد این سرزمین
دلیران نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش

تکاوران کلاه سبز دریایی، رزمندگان گمنام ایران:
به نسل های بعد بگویید؛ ما همه تلاشمان را کردیم