📜تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری (مورد مطالعه شهر تهران)

📜تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)
✍️ رضاعلی محسنی1؛ جعفر میکائیلی 2؛ اکبر طالب پور3
1دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک
3استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

📌 لینک مقاله 👇👇👇
https://csr.basu.ac.ir/article_1813.html

💠@v_social_problems_of_iran
در صورتی که عنوان مقاله، موضوع مورد علاقه یا حوزه تحقیق دوستانتان می باشد، برای آنان نیز ارسال نمائید