جدیدترین نوشته‌ها

بشر چگونه در زمین منتشر شد؟ …. کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی‌ها

ما رو به دوستان خودتان معرفی کنید ☝️☝️☝️. برای حمایت از و دلگرمی ما در راه پیش کانال مارو به دوستان خودتان معرفی کنید یا لینکش به اشتراک بگذارید. هر روز با جذابترین فیلم‌ها از دنیای تکنولوژی فضایی رسانه‌ای فرازمینی در خدمت شما هستیم ...
  • گزارش تخلف

مورمور.. نویسنده:. برگردان: ابوالحسن نجفی

(بخش اول). امروز صبح وارد شدیم و از ما پذیرایی خوبی نکردند، چون در ساحل هیچ‌کس نبود جز انبوهی از آدم‌های مرده یا تکه‌پاره‌هایی از آدم‌های مرده، و تانک‌ها و کامیون‌های خرد شده. از چپ‌وراست گلوله می‌آمد و من این‌جور شلوغ‌پلوغی را اصلا خوش ندارم. پریدیم توی آب، ولی آب گودتر از آن بود که نشان می‌داد، و پای من روی یک قوطی کنسرو لیز خورد. جوانکی که پشت سرم بود نصف بیشتر صورتش را گلوله برد، و من قوطی کنسرو را یادگاری نگه‌داشتم. تکه‌های صورتش را جمع کردم و دادم دستش، و او رفت که برود بیمارستان، ولی گمانم راه را عوضی گرفت، چون هی توی آب پایین رفت و رفت تا آب از سرش رد شد، و گمان نمی‌کنم که دیگر آن زیر چشمش آن‌قدر ببیند که راه را گم نکند. من راه درست را پیش گرفتم و همین‌که رسیدم، یک لنگ پا صاف آمد وسط صورتم. خواستم یارو را فحش‌کاری کنم، اما انفجار مین فقط مقداری تکه‌های به‌دردنخور از او باقی گذاشته بود، لذا ندید گرفتم و رفتم. ده متر آن‌ورتر، رسیدم به سه نفر که پشت یک بلوک سیمانی ایستاده بودند و به یک گوشه‌ی دیوار که بالاتر از آن‌ها بود تیراندازی می‌کردند. ...
  • گزارش تخلف

میشل فوکو و انقلاب ۵۷ () …میشل فوکو و تحیر فلسفی - جامعه شناختی در تبیین انقلاب اسلامی.. 🔸

فوکو از منظر فرهنگی، انقلاب ایران را تحلیل می‌کند. اندیشمندان مختلف و صاحب‌نامی از مناظر متفاوت به پدیده انقلاب نگاه کرده‌اند. گروهی عامل وقوع انقلاب را اقتصادی، گروهی سیاسی، گروهی روان‌شناسانه (فردی و جمعی) و … دیده‌اند ولی فوکو به عامل فرهنگ نظر دارد. او از فرهنگ اسلامی و شیعی به عنوان یک پتانسیل قوی سخن به میان می‌آورد …🔸میشل فوکو در تحلیل رهیافت‌های انقلابی می‌گوید:. «ما در صورتی یک انقلاب را به رسمیت می‌شناسیم که دو دینامیک را در آن مشاهده کنیم: یکی، دینامیک تضادهای درون جامعه یعنی دینامیک مبارزه‌ طبقاتی یا دینامیک رویارویی‌های بزرگ اجتماعی و دیگری، دینامیک سیاسی یعنی حضور یک پیشگام، یعنی یک طبقه، حزب یا ایدئولوژی سیاسی و خلاصه نیروی پیشتازی که همه‌ ملت را به دنبال خود می‌کشد. اما آنچه در ایران روی داد هیچ یک از این دو دینامیک را که برای ما نشانه‌ها و علامت‌های روشن پدیده‌های انقلابی‌اند، ندارد. جنبش انقلابی که فقدان جایگاه مبارزه‌ طبقاتی و تضادهای درونی جامعه و یک پیشگام را (که قالب عمومی رهیافت‌های غربی در تحلیل انقلاب‌ها است) در آن مشخص کرد، از نظر ما چه می‌تواند باشد؟». 🔸تحیر ...
  • گزارش تخلف