جدیدترین نوشته‌ها

🔳⭕️پیش‌بینی «اکونومیست» از یک دوران سخت برای مردم ایران:

📰 نشریه اکونومیست پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ را طی گزارشی منتشر کرده است …👈این روزنامه می‌نویسد، اقتصاد ایران به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا با چالش‌های بسیاری مواجه است. نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته و همچون دور پیشین تحریم‌ها، کشور با کمبود دارو و برخی کالاهای اساسی مواجه است …💥 اکونومیست می‌نویسد که مردم ایران پس‌لرزه‌های این تحریم‌ها را در سال ۲۰۱۹ حس خواهند کرد که عبارتند از:.۱⃣ کاهش ۳۰ درصدی تولید نفت.۲⃣ کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو و افزایش بیکاری.۳⃣کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری و ضعف تقاضا.۴⃣رکود عمیق در بخش معاملات مسکن و نصف شدن تعداد معاملات.۵⃣بودجه غیرواقعی و احتمال کسری شدید و استقراض از صندوق توسعه. 🔹با ما همراه باشید در:. 🌐رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ👇👇. ⚜ ...
  • گزارش تخلف

yon. ir/۳۴plan.۳۴ ۳۴.. 📌 تکلیف هفتگی

➕واژگان:. (داوطلبان کنکور دکتری می‌تونن ۵ درس بخونن.). روز نود و نهم تا صد و دوم از ویرایش ششم جلد ۱ زبان زیر ذره بین چاپ نگاه دانش (صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۷) و مرور قبلیا با تیک ایت. خرید کتاب با ارسال رایگان به سراسر کشور:. yon. ir/buy۱۱. ➕گرامر:. دانشجویان ارشد:. کلوزتست‌های کنکور ارشد ۱۳۹۶ کلیه رشته‌ها از کتاب زبان زیر ذره بین جلد دوم. ...
  • گزارش تخلف

‍ ✍وحید اشتری:

🔻دو جین رسانه بیت‌المالی در مملکت داریم که وظیفه‌شان انعکاس دردهای مردم و مطالبات کارگران است. بعد که انجام وظیفه نمی‌کنند و طرف مجبور می‌شود صدایش را از و ‌بی‌سی برساند همین‌ می‌شود. کشف سند ارتباط با بیگانگان و همان رسانه‌ها برای دیده شدن مستند ریپرتاژ می‌روند … … ...
  • گزارش تخلف

🔻دوسال پیش و پس از فروریختن رئیس گفت که «ظرف دوسال این ساختمان را با کیفیت بسیار خوب و منطبق با مشخصات خوب خواهیم ساخت»

دو سال گذشته و او در این مدت دست‌کم ۴۳۲میلیون حقوق گرفت (ماهی ۱۸میلیون به گفته خودش) و دیروز دوباره گفت که پلاسکو را ۲ساله می‌سازد …. 🀄️mbagherzadeh۱ …khabaronline. ir/news/۱۲۲۳۷۵۴.
  • گزارش تخلف

✅ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ.. 👈ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ. -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ‏ (ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ

ﺁ. ﺩ. ﻡ ‏).۲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﺕ ﻭ …ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ. ﻋﺎﺩﯼ.۳ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ.۴ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‏ (ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۸۷۱ / ۷ - ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۷ ﺍﺩﺍﺭﻩ. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ‏)،.، ﺗﻠﻔﻦ ﻭﮐﺸﺘﯽ،.۵ - ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ.۶ - ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ.۷ - ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻋﺎﺩﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭ ….۸ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ.۹ - ﺍﺳﺘﺮﺩﺍ ﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ.۱۰ - ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ‏ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ۱ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻕ. ﺁ. ﺩ. ﮎ ‏).۱۱ - ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻫﺎ.۱۲ — ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ.۱۳ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ.۱۴ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ.۱۵ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ.۱۶ - ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ.۱۷ - ﻭﺭﻭﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ.۱۸ -ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ.۱۹ -ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ، ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﺎﻩ ﻭ. ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺳﻨﺪ.۲۰ - ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ.۲۱ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ.۲۲ - ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺎﻟﻪ.۲۳ - ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻣﺒﯿﻊ ﻭ ﺛﻤﻦ.۲۴ - ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.۲۵ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭ ...
  • گزارش تخلف

💢دفترچه ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی منتشر شد👆.. 🔻 شرایط

🔹استان‌های مورد نیاز: سراسر کشور. 🔹رشته‌های مورد نیاز: در دفترچه راهنمای ثبت نام قید شده است. 🔹جنسیت: مرد / زن. 🔻سازمان‌های مورد تقاضا. 🔹سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی ایران، بنیادشهید و امور ایثارگران، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، سازمان شیلات ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)، مرکز اورژانس تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان. 📆مهلت ثبت نام: ۳۰ دی تا ۹ بهمن ۹۷. 📆زمان آزمون: ۱۷ اسفند ۹۷ …✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ‏. ‏. ...
  • گزارش تخلف

غرب بر پایه‌ی دو چیز برآمده است: کتاب مقدس و یونان …ما بر کدام ستون بالا آمده‌ایم؟

تا پیش از تجدد در فهم‌های مختلفی از قرآن اما در لوای وحدتی تقلیلی بودیم. بعد از تجدد اما باورمان بر این‌که نمی‌شود از این‌ها چیزی برای زندگی ساخت. ما را از خودمان دور کرد.. ما صاحب سنتی دیرینه‌ایم که معطل مانده است. معطل بازخوانی و نقد و بازتولید …هیچ متنی فی‌الذاته اگر خواندنش انتقادی باشد نمی‌تواند ارتجاعی باشد. ارتجاعی‌ترین متن‌ها را هم می‌شود زیر و زبر کرد و از آن حرف تازه بیرون کشید …متون عرفانی و فلسفی و دینی ما باید دوباره خوانده شوند. آنها بیخ و بن ما هستند. اگر قرار است طرح نو دراندازیم لااقل بشناسیم‌شان.. زمانی کورش اسدی زنده یاد در وبلاگ پوکه‌بازش از اهمیت قرآن و هزار و یک‌شب نوشته بود …اینها مهم‌اند و هزار و یک متن دیگر هم. ...
  • گزارش تخلف

🔴فراخوان رذیلانه (دیروز) تجزیه طلب‌های مزدور برای گرا دادن به و دست درازی به ایران!

… (فارسی را عمدا به شکل «فارصی» می‌نویسند تا به گمان باطل خودشان به زبان فارسی توهین کنند). ♦️ هم میهنان غیور شمالغرب،. و همه ایرانیان میهن دوست که این پیام را می‌خوانید،. به هوش باشید!. کانال‌ها، تارنماها (وبسایت‌ها)، تاربرگ‌ها (پیج‌های فیسبوک اینستاگرام …) و بلندگوهای گروهک‌های در چهاربخش از ایران با افزایش فشارهای اقتصادی خارجی بر ایران و نیز افزایش خطاها و خیانت‌های برخی مدیران کنونی، برنامه اهریمنی خود را به آورده‌اند!. ایران، هوشیار باش!. در این هنگامه‌های داخلی و دردآوری که از نهادهای حاکمیتی پیاپی افشا می‌شود؛ گویی مهره هایی در داخل کشور هماهنگ با فشار خارجی، قصد زدن ضربه هایی بزرگ بر اندام جامعه ایرانی دارند! این گروهک‌ها با تمرکز بر ۴ بخش از ۹ استان استراتژیک مرزی ایران یعنی، همه تلاش خود را دارند که در کنار خرابکاری و اغتشاش‌های فیزیکی، جنگ روانی گسترده‌ای را نیز علیه هویت و هستی ایران ما پیش ببرند …همه گروهک‌های تجزیه طلب ضد جغرافیای ایران، با برنامه ریزی هماهنگ و پشتیبانی مالی_فکری گسترده از (نام استان آدربایجان ایران، یک سده پیش توسط برای سرزمین هایی که پیش از آن، و و … ن ...
  • گزارش تخلف

تحقیقات دانشمندان ناسا در سال گذشته بیانگر این بود که سطح یخ‌های قطب شمال در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴/۶۴

توسعه پایدار:. بان محیط زیست ایران. iew. ir
  • گزارش تخلف

چالش ده سال پیش در فضای مجازی برای ما ایرانی‌ها مثل اکثر مسائل و سرگرمی‌های رایج در فضای مجازی دنیا شکل متفاوت و سیاسی اجتماعی به

به عنوان نمونه:. عده‌ای عکس ده سال پیش و امروز دریاچه ارومیه و زاینده رود را گذشته‌اند و به این فجایع زیست محیطی معترضند.. یکی عکس احمد جنتی را گذاشته و نوشته «این سوسول بازیا چیه اقای جنتی حداقل چالشی که شرکت می‌کنه چالش قرن به قرنه». بعضی‌ها با عکس آقای خاوری از صف اول راهپیمایی با چفیه در ایران تا پای میز قمار در کانادا به استقبال چالش ده سال رفته‌اند و عده دیگری با خانواده لاریجانی و رویش پست‌های سیاسی از چالش ده سال سخن گفته‌اند …. ...
  • گزارش تخلف