جدیدترین نوشته‌ها

🔻به اسم دین ما را سوزاندند …/به اسم دین ما را کشتند … /به اسم دین ما را زندانی کردند …

دین از آنها بری است …/دین میگوید بگذر …/دین نمیگوید ساطور به دست بگیر … /دین میگوید عبور کن و در برابر حاکمان مقاومت کن … ….
  • گزارش تخلف

🔻استبداد و فشار اقتصادی روزافزون ابتدا دانشجویان و سپس مردم سودان را علیه حکومت سی‌ساله برانگیخت سرانجام با کودتای ارتش دستگیر و برکنار شد. نماد او در سی سال حکومت سیاهی بود که زمان هیجان در هوا می‌چرخاند و ایام خشم و عصبانیت بر زمین می‌کوبید اماحالا نماد سودان است که مردم او را نامیدند. دختری دانشجوی ۲۲ ساله با لباس سفید و رقص سنتی سودان و صدایی زیبا. پانوشت: سودان بخشی از امپراتوری نوبه قدیم است. منطقه نوبه از جنوب اسوان مصر تا دنقله در سودان ادامه دارد. این منطقه پادشاهانی و ملکه‌هایی باشکوه داشت که «کنداکه» خوانده می‌شدند … ...
  • گزارش تخلف

…🔻گلایه مردم شاکریه از سپاه و دولت و هلال احمر …برخوردنظامی با گلوله‌های پلاستیکی و کشته شدن یک نفر، و انفجار سیل بند محلی و زیر آ

به ما اهمیت ندادند کسی به ما سر نزده، هیچ کس مردم را کمک نکرده، به داد این مردم برسید …💢shafieikia.
  • گزارش تخلف

والی ملک ولایت ذوالنون. آن به اسرار حقیقت مشحون

 والی ملک ولایت ذوالنون. آن به اسرار حقیقت مشحون
گفت در مکه مجاور بودم. در حرم حاضر و ناظر بودم. ناگه آشفته جوانی دیدم. نی جوان، سوخته جانی دیدم. لاغر و زرد شده همچو هلال. کردم از وی ز سر مهر سؤال. که مگر عاشقی ای شیفته مرد. که بدین گونه شدی لاغر و زرد؟. گفت آری به سرم شور کسی است. ...
  • گزارش تخلف