جدیدترین نوشته‌ها

آیت الله مکارم شیرازی:. ✅با شیر دادن مادربزرگ به بچه، پدر و مادر آن کودک، حرام ابدی نمی‌شوند

مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود تاکید کرد: برخی می‌گویند اگر مادربزرگ بچه‌ای، بچه را شیر دهد، مادر اصلی این بچه در خانه شوهر حرام ابدی می‌شود؛ ما درباره این مسئله مطالعه زیادی کرده و به این نتیجه رسیدیم که موجب حرام ابدی نمی‌شود …‌🔹به گزارش ایسنا، آیت الله مکارم در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به یکی از مسائل شرعی که در فضای مجازی با حاشیه‌هایی همراه بوده است، اشاره کرده و گفت: برخی می‌گویند اگر مادربزرگ بچه‌ای، بچه را شیر دهد، مادر اصلی این بچه در خانه شوهر حرام ابدی می‌شود؛ ما درباره این مسئله مطالعه زیادی کرده و به این نتیجه رسیدیم که موجب حرام ابدی نمی‌شود …🔹این مرجع تقلید تصریح کرد: ادله قانع کننده و کافی برای حرمت ابدی نداریم؛ در بعضی از روایات استدلال به حرمت شده، اما معارض هم وجود دارد، هم‌چنین شهرت فتوایی برخلاف فتوای ماست، اما ما گفته‌ایم که موجب حرام ابدی نمی‌شود …🔹وی بیان کرد: نکته‌ای که باید در این موضوع به آن توجه شود، آن است که سرچشمه بسیاری از فتاوای مشهور، احتیاط است و موضوع لا ینکح أبوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن برای آنجایی است که قبل از ازدواج باشد …. ✅لینک عضویت در ...
  • گزارش تخلف

✅ «پیشنهاد افزایش حقوق کارگران به ۳ میلیون تومان». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

🔹 تعدادی از نمایندگان مجلس، حدود ۳ پیشنهاد را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه ۹۸ مطرح کرده‌اند که این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده است …🔹نمایندگان مجلس گزینه‌های افزایش ۳۰ درصدی، ۲۵ درصدی و حداقل ۳ میلیون تومان را برای کارگران پیشنهاد کرده‌اند که این پیشنهادات برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارائه شده است. /تسنیم …✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ‏. ‏. ◀️اینستاگرام🔻. ‏www. instagram. com/lawpress_page ...
  • گزارش تخلف

⭕️چند توصیه مهم به دوستان تازه وارد به بازار سرمایه

اول– بازار جایی نیست که یک شبه ره صد ساله را بروید. مطمئن باشید مدت زمان بسیار زیادی (حداقل ۴ الی ۵ سال) باید در بازار باشید و حرکات را ببینید و مطالعه کنید تا به یک درک نسبی از شرایط بازار برسید. پس اگر حوصله و صبر ندارید، اصلا و ابدا وارد بازار نشوید چون مسلما روزهای سخت و تیره‌ای در انتظارتان خواهند بود. دوم– با خواندن یکی دو کتاب، دیدن یک دوره آموزشی یا شرکت در یک کلاس هیچکس تریدر نشده است که شما نفر دوم باشید. متاسفانه تفکر غلطی که خیلی‌ها دچارش هستند این است که فکر می‌کنند اگر یک کتاب بخوانند یا یک کلاس آموزشی بروند، از فردا به جان بازار افتاده و پدرش را در می‌آورند. این را بدانید که یک دکتر جراح با خواندن چند کتاب و شرکت در کلاس‌های دانشگاه نتوانسته مستقیما وارد اتاق عمل شده و سیستم مغز و اعصاب یک بیمار را پیاده و دوباره سوار کند! پس مطالعه و شرکت در کلاس‌های آموزشی تنها بخش کوچکی از مسیر است. بعد از آن باید خودتان پیگیر ماجرا باشید.. سوم– به اندازه‌ای که سرمایه دارید و به شکل معقول به دنبال کسب سود باشید. ...
  • گزارش تخلف

ادامه …👆. این هم دشواری و هم قوت استدلال اصلی مک گوان است

او با جمله‌ای از جلد دوم سرمایه مارکس بحثش را به نتیجه میرساند، جمله‌ای که آن را جمله‌ای مطلقا بنیادین میداند: «زیرا به محض اینکه تصدیق کنیم که این لذت است که رانه پیش برنده سرمایه داری است و نه خود افزایش و تقویت و بهبود و اصلاحش ((enrichment، سرمایه داری از پیش ویران شده است». در اینجا مارکس درمی یابد که سرمایه داری مبتنی است بر مایه گذاری روانی در وعده آینده و اینکه به یک معنا ارضای فرد ناسازگار است با بقای مستمر سرمایه داری. این ژرفترین جمله اوست و مهمترین میراثش. تا وقتی بپذیریم ارضای فقدان رانه‌ی پیش برنده‌ی ماست، گروگان یک اقتصاد افزایش و تقویت و اصلاح باقی خواهیم ماند. ظاهرا اینجا اشاره‌ای تلویحی در کار است که بین ارضای راستین و دروغین تمایز میگذارد، یعنی بین «حسی از ارضای فرد» و «ارضای فقدان». مهم است که اذعان کنیم به اینکه البته، ارضای فقدان، با آن بغرنجی و پیچیدگی اش، با این وجود ارضایی اصیل است. و همانطور که روانکاوی به ما می‌آموزد می‌تواند بیش از صرف بازشناسی سرشت پارادوکسیکالش جهت خلع سلاح آن باشد. مک گوان به جای اینکه بر شرایط مادی بازتولیدش تمرکز کند، بر شرایط روانی سرم ...
  • گزارش تخلف

🔶به محض اینکه وجه امکان وارد بازی میشود و به آن ساختار میدهد، باید در برابر فهم یا عرضه مطالب و موضوعات صرفا بر حسب تقابل امکان/فع

زیرا درست بدین منوال است که عملا آزادی درمقام سرکوب کار می‌کند، به پیروی از منطق سوپراگو (فرامن) کار میکند، که ژیژک به شکلی دقیقتر آنرا بمنزله وارونه ی «تو باید پس تو میتوانی» کانت تعریف کرده است «تو میتوانی پس تو باید». امکانها در اینجا هستند تا به هر ترتیب و به هر قیمتی هم که شده برگرفته شوند و فعلیت یابند: تو از پس اش برمی آیی، تو باید! فرهنگ (و اقتصاد) امکانها صرفا به این خاطر خفه کننده نیست که امکانهای بسیار زیادی وجود دارد، بلکه به این خاطر که فرض بر این است که ما هیچکدامشان را از دست نمی‌دهیم. شخصی که فقط در خانه مینشیند، و از ایده همه امکانها و فرصتهایی که سرمایه-داری به او پیشنهاد می‌کند و هیچ کاری هم برای تحققشان نمیکند لذت میبرد، آن شخصی نیست که این سیستم بدو نیاز دارد. آنچه از ما انتظار میرود فعلیت بخشی به امکانهای هر چه بیشتری است (برای عمل کردن)، ولی هرگز چارچوب این امکانها بماهو امکانها را به پرسش نمیگیرد. در اینجاست که «آزادی واقعی» دقیقا جای میگیرد: نه صرفا تحقق واقعی امکانها، بلکه «واپیچاندن» خود چارچوبی که بر ایده آزادی بمثابه امکانی که (هنوز) باید محقق شود استوار اس ...
  • گزارش تخلف

📚 مروری بر کتاب «سرمایه داری و میل: هزینه‌های روانی بازار آزاد» تاد مک گوان. ✍ آلنکا زوپانچیچ

ترجمه: محمدزمان زمانی. 🔶در سرمایه داری و میل، تاد مک گوان هم سرشت و هم منطق تسلط سرمایه داری بر ما در مقام سوژه‌ها را به کاوش میگذارد. بنا به بحثها و استدلالهای او، فهم منطق این تسلط، نخستین گام است به سوی بی اثر ساختن و از کار انداختن خود این تسلط. افزون بر این، از کار انداختن آن، آنگونه که مک گوان میگوید، میتواند هم ارز باشد با پایان سرمایه داری: «مسائل مربوط به سازماندهی و نبرد سیاسی دشوارند ولی در قیاس با افسونگریهای روانی سرمایهداری رنگ میبازند». تأکید قاطع او بر اقتصاد لیبیدویی اقتصاد سرمایه داری هم یک انتخاب منظر عامدانه و آگاهانه است و هم، باید این را افزود که، انتخابی شجاعانه. اقتصاد سرمایه داری آنسانکه مک گوان از آن بحث میکند، راه حل زیرکانه‌ای است برای هسته تروماتیک اقتصاد لیبیدویی (سوبژکتیو) ای که با ظهور مدرنیته پدید آمد. از این رو است که اقتصاد لیبیدویی ما چنان مشتاقانه پذیرای آن است، و هم از اینروست که سرمایه داری چنان به لحاظ روانی افسون نیرومندی دارد. این هسته تروماتیک همان مرگ خدا بمثابه صورت جوهری دیگری بزرگ است، و مغاک آزادی ای که مرگ او تلویحا از آن حکایت میکند. سر ...
  • گزارش تخلف

✅تغییر نام افراد با مراجعه به فراوانی پنج سال اخیر انجام می‌شود. سازمان ثبت احوال:

🔹سابقا امکان تغییر نام افراد در شناسنامه فقط در مراکز قضایی امکان‌پذیر بود اما طی چهار سال اخیر برای تسهیل امور ما هم به این کار ورود کرده‌ایم …🔹برای تغییر نام‌های نامناسب مشکلی وجود ندارد اما تغییر نام مناسب غیرمذهبی به غیرمذهبی دیگر این کار با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر قابل انجام است …🔹برای تغییر نام مذهبی به مذهبی باز هم با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر که هر کدام بیشتر باشد قابل انجام است. نام مذهبی به غیرمذهبی قابل تغییر نیست/اطلاعات …✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ‏. ‏. ◀️اینستاگرام🔻. ‏www. instagram. com/lawpress_page ...
  • گزارش تخلف