جدیدترین نوشته‌ها

🔴جرایم در حکم کلاهبرداری👇👇👇👇👇. 🎋🎋🎋🎋

👈ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.۲ 👈ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ. ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ. ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ!.۳ 👈 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ.۴ 👈 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.۵ 👈 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ!.۶ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.۷ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ.۸ 👈ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ.۹ 👈 ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ.۱۰ 👈 ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.۱۱ 👈 ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ. ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.۱۲ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ.۱۳👈 ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ.۱۴ 👈ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.۱۵ 👈 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾ ...
  • گزارش تخلف

✅نکته آزمونی 👇👇👇. 💐💐💐

مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعریزات) هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده تصادفی رخ دهد که منجر به فوت، بیماری لاعلاج، نقص عضو، از کار افتادگی یا صدمه بدنی کسی شود، راننده علاوه بر دیه به حبس نیز محکوم خواهد شد. 💐💐💐. داشته باشید که سرعت و سبقت غیر مجاز، از موارد «عدم رعایت نظامات دولتی» و «بی احتیاطی» محسوب می‌شوند. 💐💐💐. ...
  • گزارش تخلف

yon. ir/۳۲Plan.۳۲ ۳۲.. 📌 تکلیف هفتگی

➕واژگان:. (داوطلبان کنکور دکتری می‌تونن ۵ درس بخونن.). روز نود و یکم تا نود و چهارم از ویرایش ششم جلد ۱ زبان زیر ذره بین چاپ نگاه دانش (صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۳) و مرور قبلیا طبق تیک ایت. خرید کتاب با ارسال رایگان به سراسر کشور:. yon. ir/buy۱۱. ➕گرامر:.۱️⃣ دانشجویان ارشد:. کلوزتست‌های کنکور ارشد ۱۳۹۴ کلیه رشته‌ها از کتاب زبان زیر ذره بین جلد دوم. 🌀 این بار از خودتون تست بگیرید ببینید که آیا یاد گرفتید طریقه تست زدن رو. ...
  • گزارش تخلف

🌐گرایشات جدید در علوم اجتماعی معاصر.. 🔸قسمت چهارم.. ✍ سارا شریعتی

سومین جریان، جریانی است که ما بیشتر با آن آشنا هستیم چون چهره‌ ی شاخص آن یعنی مایکل بوروی که ریاست انجمن بین المللی جامعه شناسی در سال ۲۰۰۴ را به عهده داشت، به ایران آمد و از جامعه‌ شناسی چهارمی به نام «جامعه‌ شناسی پوپلیک» یا «جامعه‌ شناسی مردم‌ مدار» سخن گفت. از گرایش به تعهد توتال جامعه‌ شناسی بعد از جنگ، به سمت بی تعهدی کامل جامعه شناسی امروز. از نظر وی، در سنت جامعه‌ شناسی امروز سه سنت وجود دارد: جامعه ‌شناسی حرفه ‌ای که در دانشگاه است، جامعه‌ شناسی کاربردی که مشاور قدرت و دولت‌ها است، و جامعه‌ شناسی انتقادی که بحث ‌های نظری را مطرح می‌کند. وی از گونه‌ی چهارم جامعه شناسی به نام جامعه‌ شناسی پوپلیک صحبت کرد که به جامعه ‌شناسی مردم‌مدار ترجمه شد. از نظر وی میان اتوس جامعه‌شناس و جهان اطرافش فاصله افتاده است، جامعه‌شناسان با محیط اطراف خود فاصله گرفته‌اند و در حصار آکادمی محبوس شده‌اند. مقایسه جامعه‌ شناسی با اقتصاد و سیاست می‌تواند رابطه‌ی جامعه شناسی را با جهان بیرونی، و رابطه‌ی ساختاری جامعه شناسی را در دفاع از جامعه‌ی مدنی که از هر طرف توسط بازار و دولت احاطه شده، آشکار سازد. جام ...
  • گزارش تخلف

ایران به اقیانوس اطلس کشتی جنگی اعزام می‌کند …تورج حسنی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش روز جمعه با اعلام کرد که ایران به‌زودی ی

جانشین فرمانده نیروی دریایی افزود: «این سفر در راستای دستور سلسله مراتب فرماندهی انجام خواهد شد و از آنجایی که سفری طولانی است احتمال دارد ماموریت این ناو حتی تا ۵ ماه هم به طول بینجامد.». این ناوشکن که سهند نام دارد در آذرماه و در بندر عباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ایران پیوست …این فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران همچنین با اشاره به حضور دیگر ناو ایرانی در خلیج عدن و نزدیکی اقیانوس هند افزود: «این ناو همچنین وظیفه دارد از منافع جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس هند حافظت کند و در برقراری امنیت برای مسیر کشتیرانی جهانی با دیگر نیروهای حاضر در منطقه هم حضور و مشارکت دارد.». آقای حسنی می‌گوید هرچند ناوگروه قبلی ایران در خلیج عدن یک‌بار یک شناور متعلق به سایر کشورها را از دست دزدان دریایی نجات داده، اما ناوگروه جدید تا کنون با دزدان دریایی درگیری نداشته است …این فرمانده ارتش ایران در توضیح توانایی‌های ناو سهند گفت: «این ناو توانایی همراه داشتن انوع توپ‌های ضدهوایی، ضد سطحی، سامانه موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه‌ای، سامانه ضد زیردریایی، قابلیت رادار گریزی، افزایش برد ...
  • گزارش تخلف

پست اینستاگرامی عبد الناصر همتی و اعلام خبر مهم شروع اصلاح نظام بانکی و اجرای تدریجی آن

پست اینستاگرامی عبد الناصر همتی و اعلام خبر مهم شروع اصلاح نظام بانکی و اجرای تدریجی آن
به نظر میرسد تراز نمودن دارایی - بدهی‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. آیا موج برکناری مدیران بانکی که نرخ سود بانکی را رعایت نمیکنند در راه است؟
  • گزارش تخلف

🖊تولد بیتکوین؛ پایانی بر انحصار پول دولتی.. اقتصادی جهان از سوم ژانویه ۲۰۰۹ به دو بخش تقسیم شد!

قبل از این تاریخ و بعد از آن!. 🔹در این روز، اولین ‌ را ایجاد (تراکنش ‌های بیتکوین در بلاک ‌ها ثبت و ذخیره می‌‌شوند) و این تیتر روزنامه را در این بلاک ثبت و برای همیشه جاودان کرد:. «صدر اعظم در آستانه دومین نجات مالی بانک ‌ها». ‏The Times ۰۳/Jan/۲۰۰۹ Chancellor on brink of second bailout for banks. 🔹برای درک این تیتر و علت درج آن در اولین بلاک بیتکوین توضیحی لازم است:. 🔸سال ۲۰۰۸ آمریکا با سقوط قیمت آغاز شد و به سرعت اثرات ویرانگر آن به تمام نقاط جهان به ویژه اروپا سرایت کرد. بسیاری از بانک ‌های آمریکایی فعال در حوزه وام مسکن و موسسات مالی اروپایی که خریدار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی (MBS) این بانک ‌ها بودند عملا ورشکست شدند. ریشه اصلی بحران، مقررات ‌زدایی و ریسک ‌پذیری بیش از حد موسسات مالی بود! پرداخت وام‌های خرید مسکن به افراد با اعتبار پایین! ...
  • گزارش تخلف

❇️ صحبت‌های تکان دهنده حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور، از پشت‌پرده برخی ردیف‌های بودجه

گروه‌های ناکارامد و وابسته، متاسفانه طی زمان رشد کرده اند و همگی وابستگی جدی به بودجه‌های سنواتی دارند. برای حرکت به سمت توسعه راه حلی جز شفافیت و حذف تدریجی این گروه‌های ذی نفع نخواهد بود …🔹اقتصاد در گذر زمان:. ...
  • گزارش تخلف