جدیدترین نوشته‌ها

ادامه از پست بالا. استعفاى وزیر بهداشت و درمان و مشکلات نظام درمان کشور. ✍دکتر محمد طبیبیان

به همین دلیل گرچه مطب پزشکان مشهور پر جنجال است مطب بسیارى دیگر (دربین آنان پزشکان خوب هم وجود دارد) بدون مشترى است. یعنى تعادلى ایجاد شده که از نظر پارتو مادون بهینه است. یک گرفتارى دیگر این که آموزش کیفى پزشک هم مثل آموزش هاى قدیم شده که هر زرگر، خیاط، نجار، خطاط، موسیقى دان … تعدادى شاگرد دست چین داشت که به آن‌ها رموز حرفه خود را آموزش مى داد و بین مشتریان خود براى آن‌ها هم بتدریج شهرت ایجاد مى کرد. هر پزشک مشهور هم چند پزشک جوان را در اطراف خود دارد که از خدمات آنان استفاده مى کند و آنان نیز عملا از کار با او آموزش مى بینند. این شیوه هم که ناشى از قصور کیفیت در آموزش عالى است سبب مى شود که عرضه پزشکان خوب و داراى شهرت که مردم به آنان اعتماد کنند محدود بماند. آیا براى این علت‌ها راه حل وجود دارد؟ راه حل وجود دارد ولى از تخصص هاى مدیران با تحصیلات پزشکى نیست. اگر بخواهیم به سایر وجوه کژ گزینى و کژ منشى در امر درمان بپردازیم سخن به درزا مى کشد فقط توجه مى کنیم که حل مسئله درمان صرفا در گرو دریافت بودجه هاى فزاینده و تزریق در نظام مشکل دار موجود نیست، بلکه بسیارى مشکلات ذاتا غیر مالى ه ...
  • گزارش تخلف

استعفاى وزیر بهداشت و درمان و مشکلات نظام درمان کشور. ✍دکتر محمد طبیبیان

این خبر در منابع اطلاع رسانى مختلف مطرح شد و باز هم فرصتى است براى نگاه کردن به یک مشکل قدیمى در امر بهداشت و درمان و مشخصا بخش در مان کشور. ریشه این مشکل که از قبل از انقلاب مطرح بوده مدیریت پزشکان بر تشکیلات سیاسى این بخش بوده است. چه این که به دلیل تخصص خاص از امور مدیریتى، مالى، و برنامه ریزى اطلاع کافى ندارند و بر اساس برداشت ذهنى و موردى مى خواهند به حل مسائل بپردازند. مشکل دوم نیز تضاد منافع است. مدیران سیاسى این بخش بعضا داراى مطب، سهامدار بیمارستان، یا سهامدار کارخانه‌ها و شرکت هاى تولید و واردات دارو و وسائل پزشکى هستند. معمولا صرف وجود تضاد منافع، حتى اگر نیت و اقدام ویژه خوارى هم در کار نباشد کافى است که در کشور هاى پیشرفته افراد داراى تضاد منافع را از مدیریت هاى عمومى دور نگه دارند. اینجانب از افراد موثق شنیده بودم که در اواخر دوران رژیم سابق این ایده مطرح شده بود که یک غیر پزشک به عنوان وزیر این بخش انتخاب شود. اما وزیر مستعفى هم مانند بسیارى از وزراى سى چهل سال اخیر یک ایده ساده انگارانه و نشد را به میدان آورد. پول فراوان از بودجه بدهید تا کالا و خدمات ارزان به مردم بدهی ...
  • گزارش تخلف

🌹. چهارشنبه تون عالی. از خدا میخوام

روزتون بدون غم. روزگارتون بدون مشکل. لحظه هاتون بدون دلتنگی. عمرتون بدون مریضی. و زندگیتون بدون. حسرت باشه. روزتون زیبا و پراز انرژی مثبت 💐.
  • گزارش تخلف

‍ ….. ✍ رفقا و خویشاوندانم ….. پلک هایم را بر هم گذاشته بودم …

و بی وقفه می‌شمردم؛. همآنان را که تصور می‌کردم، می‌توانند گره کار مرا بگشایند … …💫 و. صدای الله اکبر مادرم، شیشه‌ی افکار مرا درهم شکست …. الله اکبر …. و خدا بزرگتر از آن است که …. دنیا، دور سرم گیج رفت!. من روی همه حساب کرده بودم، جز او که از همه بزرگتر است!. چه شد که یادم رفت؟. خدا که قبلا بدستان موسی، برایم تقلب نوشته بود؛. ...
  • گزارش تخلف

سوگند به زمان. که انسان در خسران‌ست و زیان …. مگر آنانکه ایمان آورده

و اعمال نیکو انجام داده. و به حق و صبر سفارش می‌دهند …🌱. 🌙 قاری؛ هشام العربی. ■ پی‌نوشت:. زمانی که بی‌ یاد تو بگذرد؛ هیچ‌ست حضرت دوست.
  • گزارش تخلف

‍ 🌾🌿🌾 …. ‌ حفظه الله:

💠از دنیا چشم پوشیدن اگرچه هنر است ولی از دنیا و آخرت هر دو چشم پوشیدن خیلی هنر است …✨ از رسول الله صلی الله علیه و آله. روایت شده است که:. 🔹《الدنیا حرام علی اهل الآخره، والآخره حرام علی اهل الدنیا، والدنیا و الآخره حرام علی اهل الله. 》. 🔸 دنیا حرام است بر اهل آخرت و آخرت حرام است بر اهل دنیا و دنیا و آخرت حرام اند بر اهل الله …📚هزار و یک نکته … ...
  • گزارش تخلف

✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺. 🍃🍂🌺🍃🍂. 🍂🌺🍂

🌺. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم میفرمایند:. لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه …ترس مردم شما را از رعایت حقى که میدانید باز ندارد …نهج الفصاحه، حدیث ۲۴۸۸ …. ✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. خدایا. دراین روز زیبا

اندیشه‌ای خلاق دیده‌ای بینا. گوشی شنوا زبانی شاکر. ذهن آرام قلبی متواضع. روحی بیدار، دست هایی بخشنده. پاهایی استوار در راهت. تنی سالم. و سینه‌ای پر از عشق و دلدادگی. و سبد سبد روزی حلال. و برکت و فراوانی. ...
  • گزارش تخلف