جدیدترین نوشته‌ها

🌷🌷زندگی عاریتی و غیراصیل از منظر مولانا

🔹مولانا در مثنوی فراوان به ما توصیه می‏کند که زندگی اصیل بورزیم. ایشان در دفتر دوم مثنوی می‏گوید: صوفی‏ای وارد شهری شد و چون در آنجا غریب بود سراغ خانقاه صوفیان را گرفت تا بتواند چند روزی در آن شهر به سر ‏برد و مسند و خوراک و… داشته باشد. بالاخره خانقاه صوفیان را پیدا کرد و الاغ خودش را به دست دربان داد تا یکی دو روز در آنجا بماند. اتفاقا اهل خانقاه مدتی بود که وجوه امرار معاششان به تأخیر افتاده بود و طبعا بسیار گرسنه بودند. گروهی وقتی که این الاغ را دیدند گفتند: خوب است آن را بفروشیم و با پولش غذایی فراهم آوریم تا از گرسنگی نجات یابیم. لذا به دربان گفتند: الاغ را ببر و در بازار بفروش و خوراکی تهیه کن. بعد هم آمدند و شروع کردند به رقص و سماع و دم گرفتند که «خر برفت و خر برفت و خر برفت» …🔹این صوفی تازه وارد هم برای اینکه به تعبیر امروز از افکار عمومی تبعیت کرده باشد دست افشان و پای کوبان شروع کرد به گفتن «خر برفت و خر برفت و خر برفت». دربان که مأمور فروش الاغ شده بود، به آنها گفت: این خر نزد من امانت است، چگونه آن را بفروشم؟ این کار خلاف اخلاق است. ...
  • گزارش تخلف

🍃🍃🍃مولانا و ترس از مرگ.. 🔻 ۱- دل «نابستن» به چیزها ترس از مرگ را کاهش می‌دهد

🔻 ۲- مولانا و دیگر عرفا مانند غزالی اعتقاد دارند که زیاده روی در استفاده از لذات دنیا ترس از مرگ را افزایش می‌دهد. در اینجا مولانا در برابر «رولو می» پدر روان درمانی اگزیستانسیال قرار دارد وی بیان می‌کرد: چنان در جهان زندگی کنید که هرچه خوشی می‌توانید در جهان بکنید و هرچه خوبی می‌توانید به جهان بدهید. به زعم «رولو می» این نوع زیستن در جهان ترس از مرگ را کاهش می‌دهد.. 🔻 ۳- دیگر عاملی که مولانا آن را تاثیرگذار در ازدیاد ترس از مرگ می‌داند، خودشیفتگی است. مولانا توصیه می‌کند که هرچه می‌توانید خود را در برابر دیگران فرو بکاهید تا ترس از مرگ در شما کاهش پیدا کند.. 🔻 ۴- مولانا به عادت کردن به رنج اشاره می‌کند و می‌گوید که رنج‌های زندگی جزیی از مرگ هستند. اگر با این جزء بتوانید کنار بیایید و آشتی کنید با رنج کل که مرگ باشد می‌توانید آشتی کنید.. 🔻 ۵- مولانا بین اخلاقی زندگی کردن و ترس از مرگ هم نسبت بر قرار می‌کند و می‌گوید هرچی اخلاقی‌تر زندگی کنید، ترس از مرگ در زندگی شما کاهش پیدا می‌کند.. 🔻 ۶- تا هنگامی که می‌خواهی نادانسته‌ها را به دانسته تبدیل کنید و نه اینکه دانسته‌ها را به کرده، ترس از ...
  • گزارش تخلف

🖌چرا بسیاری مواقع نمی‌توانیم دیگران را دوست داشته باشیم؟

🔹اینکه ما نمی‌توانیم آدم‌ها را دوست بداریم به دلیل این است که به «آشکاری حقیقت» قائل هستیم و می‌گوییم که حقیقت بسیار آشکار است و آن حقیقت آشکار هم پیش ماست و هرکس که به این حقیقت آشکاری که پیش ماست، معتقد نیست این مقابل حکم عقل است! خب، آدم با افراد دیگر‌ نمی‌تواند دوستی کند، رابطه داشته باشد؛ اما اگر کسی بگوید آشکارگی حقیقت یک چیز غلطی است و حقیقت آنقدر آشکار نیست و این معنایش این است که هم من در تاریکی‌ها درحال قدم‌زدن هستم و هم رفیقم که مخالف من است در تاریکی قدم می‌زند. اینکه مولانا می‌گوید:. ما که کورانه عصاها می‌زنیم. لاجرم قندیل‌ها را بشکنیم. (مثنوی معنوی، دفتر دوم). یعنی، همه‌ی ما داریم قندیل می‌شکنیم. نگویید که ما قندیل نمی‌شکنیم و هر قندیلی را که در عالم است، بقیه شکسته‌اند؛ نه آقا، همه‌ی ما در تاریکی عصا می‌زنیم.. 🔹من بارها و بارها گفته‌ام که علت اینکه عده‌ای قدرت تحمل و دوست‌داشتن مردم را ندارند، نه بدان علت است که بدذات‌اند؛ بلکه چون یک ایده‌ی غلطی دارند، آن ایده‌ی غلط این است که: حق، واضح است و هرکسی را که مخالف با این باشد، نمی‌توان دوست داشت. ...
  • گزارش تخلف

…ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ

گذﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻮﺩﻡ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩﺍﯼ. ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﯿﻢ، ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﯾﺪ!. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ،. ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﻔﺲﻧﻔﺲﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﻩ …. ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﺭﺏ ﻋﻘﺐ ماشین ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ. ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ. ...
  • گزارش تخلف

🌹. سه شنبه تون عالی. دوستان امروزتان

پراز حس خوشبختی. عشق و محبت. نشان لبخند خدا. در زندگی هاست. امیدوارم زندگیتون. پراز لبخندو نگاه. خدا باشه. دلتون همیشه شاد. و غصه از شما دور دور🌻.
  • گزارش تخلف

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ….. معجزه_سپاسگزاری

شکرگزاری بابت تمام نعماتی که در حال حاضر دارید و یا در آینده خواهید داشت عامل اساسی برای رسیدن به آرزوهای تان است. این شکرگزاری اولین گام به سوی تفکر مثبت و رضایت کامل است که باعث می‌شود برکات الهی نیز نصیبتان گردد …. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. ☘ عن بکر بن محمد الأزدی عن أبی عبد الله ع قال: إن المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقه‏

🌸 حضرت امام صادق علیه السلام: مؤمن گاهى که نیت و تصمیم می‌گیرد اثرش این مى‏ شود که از و روزى خود محروم مى‏ شود …📚 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص۲۴۱ …
  • گزارش تخلف

🔻همین گناه ما را بس که آنچنان مشغول به دنیا شده‌ایم که از این فراق [امام زمان علیه السلام] سر به بیابان نمی‌گذاریم. 🔹گویا همۀ ابعاد دنیا و آخرتی‌مان تأمین است که اینطور از کنار این قضیه رد می‌شویم و دردی از درون حس نمی‌کنیم برای این که توجیه نیستیم که بر ما چه می‌گذرد، چه باید باشیم و چه هستیم؟. چه باید بکنیم و چه می‌کنیم؟ یا الله …. ‌. ┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈. حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ جعفر ناصری … ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. ‍ در این آیه تدبر می‌کنیم. 👇

به نام خدا. وأما من أوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم أوت کتابیه. اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می‌گوید: «ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی‌دادند …حاقه/ ۲۵. 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿. راحت در آن است،. که هر چه خدای تعالی،. تو را در پیش آورد،. آن را سعادت خود دانی!. شمس تبریزی … ...
  • گزارش تخلف