جدیدترین نوشته‌ها

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 … …. ما پروردگاری داریم که منبع عشق و زیباییست و همه چیز، آفریده شده توسط اوست

جهان هم سرشار از این زیبایی هاست. تنها کافیست همه چیز را، جور دیگر ببینیم. مثبت اندیش که باشیم، همه چیز را زیبا خواهیم دید. نگاه از درون ما می‌آید؛. نگاه درونی مان را که به دنیا زیبا کنیم،. دنیا زیبایی هایش را بر ما جاری خواهد کرد …. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. 🔶چهار عمل که رزق و روزی انسان را کم می‌کند …

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: مکروهاتی که را از انسان دفع می‌کنند⇩. ① و نداری کردن در حضور مردم؛. ② دیرهنگام شب و بعد از نماز صبح؛. ③ تحقیر و کم‌ارزش شمردن‌های خدا؛. ④ شکوه و گلایه داشتن از خداوند متعال …📚 معانی الاخبار، ص ۲۷۱ …. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 ….. 🔸 همت بلند داشته باشید🔸.. در روضه کافی داریم فردی نزد پیامبر رفت و گفت که من اهل طائف هستم

و زمانی که در جاهلیت مردم شما را نمی‌خواستند من به شما پناه دادم. پیامبر به او گفت که بخاطر زحماتی که کشیدی از ما چیزی بخواه. فرد گفت: دویست تا گوسفند و یک چوپان. پیامبر اینها را برای او تهیه کردند. پیامبر گفت که این مرد چرا اینقدر کم همت بود؟ چرا هم آن پیرزن بنی اسرائیل را نداشت؟ پیامبر فرمود: در زمان حضرت موسی به موسی خطاب رسید که از مصر به فلسطین برو و با خودت جنازه‌ی یوسف را هم ببر. موسی گفت که من نمیدانم جنازه‌ی یوسف کجاست؟ ندا آمد: پیر زنی هست که می‌داند. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. 🔻قرآن کریم مى فرماید:

♦️نفس خود را به مصاحبت با آنها که صبح و شام پروردگار خویش را یاد مى کنند و لقاء و شهود وجه او را مى طلبند، وادار کن و در این امر، شکیبا باش و از آنان چشم مپوش که موجب مى شود به زینت هاى دنیا روى بیاورى، و هرگز از کسى که دلش را از یاد خدا غافل کرده‌ایم و تابع هواهاى نفس خود است و به سوى تباهى کشیده شده است متابعت نکن. 📚قرآن کریم (کهف: ۲۸) …. ...
  • گزارش تخلف

📎 ….. نیایش صبحگاهی.. 🌼 خدای خوبم!

به لطف تو صبحی دیگری از راه رسید، چشمانم را در انتظار تو گشودم، تا دلم را، لبریز کنم از دیدن خورشید جانم تا ذوب کند، یخهای کسالت و اندوه را … …🌼 معبود بی همتای من!. برای وصل به عشق تو، چه سفینه‌ای بهتر از دعا و نیایش؟!. روشنم کن از نور بی زوالت! می‌دانم، دست خالی ام بر نمی‌گردانی …🌼 بارالها،. یاریم کن، تا عشق الهی اطرافم را احاطه کند، تا با کلام مثبت خود، دیگران را سرشار از عشق وانرژی کنم. الهی امروز هم چون همیشه به امید تو …. 🍁🍂🍁ईइ═─┅─ ...
  • گزارش تخلف

🌹. جان را تو. صفا ده به صفای صلوات

همراه ملک شو به نوای صلوات. برهرچه خدا،. قیمتی داد، ولی. گلزار بهشت است بهای صلوات. خواهی که شود. مشکلت آسان بفرست. بر چهره‌ی دلربای. محمد مصطفی (ص) صلوات🌷.
  • گزارش تخلف