جدیدترین نوشته‌ها

✳️ فدرالیسم به چه معناست؟

فدرالیسم به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان، یک مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از واحدها (ایالات، استان‌ها، کشورها و…) به یکدیگر متعهد شده‌اند و به نمایندگی از یک حکومت مرکزی وجود دارد.. 🔺اصطلاح فدرالیسم همچنین برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهندهٔ آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده‌است.. 🔺فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت ادارهٔ کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده‌است و آنچه که اغلب فدراسیون نامیده می‌شود را ایجاد می‌کند و طرفداران آن «فدرالیست» نامیده می‌شوند. از این رو، همکاری و اتحاد گروه‌ها و واحدهای گوناگون در راستای تشکیل واحدهای بزرگتر برای تأمین اهداف مشترک را «فدرالیسم» گویند …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

☸◀️ اندکی درباره میرزا حسین خان سپهسالار:

🔸یکی از ایران دوست‌ترین سیاست مداران عصر ناصرالدین شاه قاجار بود که در بیش از سی سال فعالیت سیاسی، همواره دغدغه اعتلای ایران و ایرانیان را داشت. 🔺از آنجا که به مدد تحصیل در فرانسه و خدمت در هند و تفلیس و استانبول به وجوهی از تجدد آشنا بود و دوستانی چون مستشارالدوله و ملکم خان داشت که به ضرورت حکومت قانون اعتقاد تام داشته و در صددبودند با تذکر لزوم ایجاد تحول در سنت، از مکان فعلی سنت که در نظر ایشان، بستر تضییع حقوق مردم در داخل و عقب ماندگی از کاروان ایران در خارج بود، فاصله گرفته و با تدارک مبانی و بنیان‌های نوین (اساسی) را تاسیس کنند که در چهار چوب آن (اساس جدید) هم مبانی و عوامل تضییع حقوق مردم مرتفع و خود (اساس جدید) تامین و تضمین کننده حقوق مردم باشد و هم امکان ترقی کشور در سطح بین الملل مهیا شده و ارتقا یابد …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

زنده باد ایران!.. مردی را به جرم قتل نزد کوروش آوردند. پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدند

ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ. ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟. ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت: ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ. ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟. ﺁﺭﺍﺩگفت: ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ. ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!. ﺁﺭﺍﺩ گفت: ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ …اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. کورش ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟. ...
  • گزارش تخلف

اندر مصائب دانشجو و سیاست.. الف:

‏جماعت دانشجو اغلب با شوری و شیرینی و شورینی شعارها، شیفته و فریفته می‌شود. و تنها وقتی به هوش آمده و پخته شده که عمر حضورش در دانشگاه تمام شده و در انتخابات ۴سال بعد، دل‌زده از سیاست، رفته سراغ سختی‌های زندگی. این است که جنبش دانشجویی علیرغم معصومیت و آرمان‌خواهی و سر و صدایش اغلب نردبان دیگران است …ب:. ‏دانشجو می‌خواهد فلک را سقف بشکافد. می‌خواهد خورشید را با دست بگیرد. صبر ندارد. تن به خواندن تاریخ نمی‌دهد. و حوصله برای شنیدن ندارد. در نفسِ زندانی‌شدن، کتک‌خوردن، فریاد زدن، توهین‌کردن و توهین‌شنیدن فضیلتی می‌بیند. ...
  • گزارش تخلف

«بر مزار یاساجیرو اوزو روی لوحه‌ای، کلمه‌ای ژاپنی حک شده که مفهوم آن به ژاپنی هیچ است

وی نه به فرایض خود عمل می‌کرد و نه از مؤمنان پر شور بود. اما اصل بودایی، فانی بودن زندگی را بطور غریزی احساس می‌کرد. نسبت به دنیا و ساکنانش او به چنان تلخی عمیقی گرفتار شده بود که به گونه‌ای توجه به ابدیت را در ذهن بپرورد و با اتفاق و تضادی که بین نگرانی و دلهره‌های زندگی و سکون آرامش وجود دارد آن را تجسم بخشد. دنیایی از زیبایی و غم غربت، در زندگی خانواده سنتی ژاپنی و روابط میان نسلها در حالیکه کمتر خوشبخت هستند غالب سینمای ارزشمند او را تشکیل می‌دهند. وقتی که درد شدیدی را تحمل می‌کرد و چیزی به مردنش نمانده بود به دوستی که به عیادتش رفته بود با نگاه و اشاره کردن به در و دیوار بیمارستان و خودش با لبخند چنین می‌گوید: اینطور که پیداست مثل آنکه درام خانوادگی تا آخر ادامه دارد!». گزیده‌ای از کتاب؛ سینمای یاساجیرو ازو ...
  • گزارش تخلف

‍ ✅دعوت به ترجمه:. آب و مهاجرت، و چگونگی ارتباط آنها

گزارش: Water, migration and how they are interlinked …🖊نویسندگان: Anders Jägerskog و Ashok Swain. نهاد تهیه‌کننده: مؤسسه بین‌المللی آب (SIWI). تاریخ انتشار: ۲۰۱۶. تعداد صفحات: ۱۲. شرح مختصر:. 🔸گزارشی که در زیر می‌خوانید توسط موسسه بین المللی آب در ارتباط با رابطه مکانیزم‌های همبستگی بین دو متغیر «کمبود منابع آب شیرین» و «مهاجرت‌های گسترده» و پیامدهای این رابطه همبستگی نگاشته شده است. این گزارش که بخشی از ان به تحلیل منازعه سوریه به قلم نوشین مقدم است به زبان انگلیسی بوده و به فارسی ترجمه نشده است. لذا از کسانی که فرصت و دغدغه «مسئله آب» را دارند دعوت می‌کنیم تا این گزارش را به فارسی برگردانند. منبع تهیه این گزارش برای بازنشر در کانال ساحت زیست «تارنمای اندیشکده تدبیر آب ایران» می‌باشد. ...
  • گزارش تخلف

🔴بی‌آبی و بحرانی جدید در یزد/ یزدی‌ها به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند

نوشت: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: دشت بهادران از سال ۵۳ ممنوعه اعلام شده و این در حالی است که سطح زیرکشت آن در حال حاضر و به صورت قانونی چهار برابر افزایش یافته است …🔻محمدمهدی جوادیان زاده در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ابرکوه، دشت بهادران را نمونه‌ای از مصرف نادرست از منابع آبی در استان ذکر و توضیح داد: از سال ۱۳۵۳ این دشت به عنوان دشت ممنوعه برای کشاورزی اعلام شده در حالی که سطح زیرکشت آن در حال حاضر و به صورت قانونی چهار برابر افزایش یافته و نتیجه‌اش این است که در جنوب دشت، آب وجود دارد اما شوری بسیار بالای آن، تمام درختان پسته را از بین برده است و در شمال دشت، کشاورزان با بی‌آبی مواجه هستند و تمام دشت دارد از بین می‌رود.. 🔻وی تصریح کرد: ما به خسارت کشاورزان راضی نیستیم اما اگر این روال مصرف ادامه یابد، حداقل خسارت برای همه مردم یزد این است که باید به استان‌های دیگر مهاجرت کنند … زیست. ...
  • گزارش تخلف

تنها محموله‌ی اصلی که به‌ همراه اینسایت ارسال شد، مربوط به پروژه‌ی مارس‌ کیوب‌ ۱ است

مارس‌ کیوب‌ ۱ شامل دو ماهواره‌ی کوچک به‌اندازه‌ی چمدان است که برای تست فناوری‌های ارتباطی به‌منظور انتقال سیگنال از اینسایت به زمین طراحی شده‌اند. این اولین بار است که چنین ماهواره‌های کوچکی معروف‌ به کیوب‌ست، برای انجام سفرهای بین سیاره‌ای فرستاده می‌شوند. منبع: سایت www. zoomit. ir. ...
  • گزارش تخلف