جدیدترین نوشته‌ها

‍ 🌾🌿🌾 ….. هرگاه که در نمازت عجله کردی، و خواستی آن را زودتر به پایان برسانی! … به یاد بیاور:

همه‌ی آنچه که می‌خواهی بعد از نماز به آنها برسی. و همه‌ی آنچه که می‌ترسی از دست بدهی، به دست همان کسی است، که در مقابلش ایستاده‌ای!. ☘🍃☘ …
  • گزارش تخلف

در این صبح دل ‌انگیز. برایت آرزو دارم. چو باران، آبی و زیبا

بباری شادمانه روی گرد غم. برایت آرزو دارم. سعادت را طراوت را. بهشت و بهترین بهترین‌ها را. و صبحی شادمانه را. سلام. صبحتون شاد و نیکو🌸.
  • گزارش تخلف

‍ فی الدنیا.. ای عزیز!

مقصود از زهد در دنیا، دست کشیدن کلی و یکسره از نعمتهای دنیایی نیست؛ بلکه مقصود، دل کندن از دنیا، مشغول نشدن به آن و فراموش نکردن خداست، در عین حالی که از نعمت‌های دنیا هم استفاده می‌شود. بنابراین بهره برداری به قدر رفع حاجت و کفاف از خوردنی، نوشیدنی و پوشیدنیها و نیندوختن برای آینده که دومین مرحله زهد به حساب می‌آید، تأثیر قابل توجهی در رسیدن به مرحله سوم زهد یعنی «زهد در دنیا» دارد. دستور بهره مندی از دنیا در حد کفاف برای ادامه یاد خداوند متعال است، بنابراین هر بهره وری و لذت جویی که مانع ادامه یاد خدا نباشد، کاری جایز و رواست، چه کسب و جمع مال باشد و چه پوشیدن لباس‌های گران قیمت - حتى اگر بیش از حد معمول و متعارف باشد - اشکالی ندارد، به شرطی که به اسراف، تبذیر و ذخیره سازی ممنوع منجر نشود؛ زیرا دوام و بقای یاد خدا با انجام کاری که مطلوب و مورد رضای شرع نیست، عقلایی نمی‌باشد …کتابص۶۷ و ۶۸. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. 📜.. هر چه ڪنی به خود ڪنی!

بهشت و دوزخ در این جهان در. دستان‌خود ماست نیڪی پاسخ. نیڪی و بدی سزای بدی است. زندگی ما حاصل اعمال. ماست …وقتی من ڪار خوبی میڪنم. احساس خوبی دارم وقتی من. ڪار بدی میڪنم عذاب وجدان. دارم این دین من است …!. 📒 سوره اسراء آیه ۷ … ...
  • گزارش تخلف