جدیدترین نوشته‌ها

جلسه پنجم:. ♻️ جدایی دین ازدولت؛ تجربه تاریخی. مدرس: دکتر

اصطلاح «جدایی دین و دولت» به صورت «جدایی کلیسا و دولت» را نخستین بار راجر ویلیامز (Roger Williams)، کشیش پروتستان در قرن هفدهم، که کلنی Providence Plantation را در خلیج ماساچوست بنیان گذاشت، به کار برده است. نگاهی به تاریخ ایالات متحده آمریکا از زاویه بحث دین و دولت را با توصیف موازینی که راجر ویلیامز در کلنی خود برقرار کرد آغاز می‌کنیم. سپس به بنیان‌گذاری ایالات متحده می‌پردازیم و طرح مختصری از تاریخ رابطه دین و دولت در آن کشور به دست می‌دهیم. در ادامه از آمریکا به فرانسه می‌رویم. نخست بررسی می‌کنیم که «رژیم کهنه» یعنی رژیم پیش از انقلاب چه رابطه‌ای با کلیسا داشته است. سپس به انقلاب کبیر فرانسه می‌پردازیم و نگرشی را که با این انقلاب در فرانسه نسبت به قدرت کلیسا پرجلوه شد. در ادامه خود را به سال ۱۹۰۵ می‌رسانیم، سالی که در آن قانون لائیسیته (Laïcité) به تصویب مجمع ملی فرانسه رسید. به این قانون و الگویی که برای جدایی قطعی میان دین و دولت عرضه کرده است، توجه می‌کنیم و …. ...
  • گزارش تخلف

جلسه چهارم:. ♻️ تنوع اشکال رابطه دین ودولت. مدرس: دکتر

موضوع جلسه چهارم بررسی رابطه دین و دولت در طول تاریخ در جامعه‌های مختلف است. ما در اینجا تنها می‌توانیم به ذکر برخی نکته‌های عمومی و آوردن چند مثال روشنگر اکتفا کنیم. ابتدا به جوامع کهن می‌پردازیم. جایی که الگوی رابطه دین و دولت در آن در عصرهای بعدی برای جامعه‌هایی چون ما تعیین‌کننده بوده است، مصر است. در بررسی خود به ایران باستان هم می‌پردازیم. در ادامه توقفی می‌کنیم در قرون وسطای اروپایی و سپس در ایران در فاصله میان آمدن اسلام و انقلاب مشروطیت. این بحث را که عصر جدید چیست و چه تحولاتی در آن بروز کرده، از جمله در رابطه دین و دولت، در جلسه دوم آغاز کردیم. در جلسه سوم به این موضوع پرداختیم. بحث در این باره را ادامه می‌دهیم و در بررسی خود به قرن بیستم که می‌رسیم درمی‌نگریم که برآمد جنبش‌های دینی در ربع آخر این قرن چه علت‌ها و پیامدهایی داشته است.. ...
  • گزارش تخلف

جلسه سوم:. ♻️ جهان بینی دینی و سکولار. 👤مدرس: دکتر

دین در طول تاریخ ثابت نمانده است. دیانت فرد عادی تحصیل‌کرده‌ای که امروزه در یک شهر بزرگ زندگی می‌کند، بسیار متفاوت است از دیانت عضو یک قبیله بدوی یا انسانی در عهد باستان. به ویژه با آغاز عصر جدید زیست و نگرش دینی انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. ما بحث جلسه پیشین را پی می‌گیریم تا دریابیم جهان در این-جهانی‌-بودگی‌ای که مشخصه جهان‌بینی سکولار است، چه مختصاتی دارد. در این رابطه به تحول علم، به شهرنشینی، گسترش سواد و دانش، و تغییرات ساختاری در جامعه اشاره می‌کنیم. در بحث مشخص در مورد اینکه سکولاریسم چیست به بررسی اثری می‌پردازیم که در ترویج اصطلاح «سکولاریسم» پیشاهنگ بوده است: «اصول سکولاریسم»، نوشته جرج هولیوک. این نوشته در سال ۱۸۷۱ انتشار یافته است. در آن نگرش انسان‌گرایانه، پلورالیستی، و صلح‌دوستانه بسیار برجسته است. و نیز در آن به خوبی می‌توان دید که ایده پیشرفت و امیدواری به رواج جهان‌بینی علمی چه انگیزه‌های قوی‌ای در پاگیری سکولاریسم به عنوان یک تفکر را داشته است. ...
  • گزارش تخلف

‍ ⭕️ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﻜﻦ …اﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻯ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺟﻬﺶ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻰﺯﻧﺪ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻫﺎﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﻮﻫﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ؛. ‍ کانال ایده‌های سرمایه گذاری و تجارت:. T. me/GECONOMY ...
  • گزارش تخلف

گاز اول ساندویچ معمولا نان خالی است، اما چون می‌دانی قرار است به قسمت‌های خوش‌مزه‌تر برسی گاز اول را با اشتها می‌خوری

ادامه می‌دهی و از ساندویچ‌ لذت می‌بری، تا این‌ که به آخرش می‌رسی. گاز آخر هم چیزی بیشتر از نان خالی ندارد، اما دیگر سیر شده‌ای و دلت برنمی‌دارد نان خالی و بی‌مزه را قورت بدهی. و آن لقمه می‌ماند تا برود به سطل زباله. این رفتاری طبیعی و قابل‌ درک است، اما بی‌زحمت دفعه بعد که ساندویچ خوردی با خودت فکر کن ببین در روابطی که داشته‌ای، چندبار با آدم‌ها مثل ساندویچ رفتار کرده‌ای …. ...
  • گزارش تخلف

🔰 رشد در گرو طرح است …جامعه‌ی بی سوال، جامعه‌ی مرده‌ای خواهد بود

علمی که در آن سوال نباشد، رشدش متوقف خواهد شد. اگر در یک نهاد علمی، این آفت تحقق یابد که با سوال مواجه‌ی نامطلوبی بشود و از یک جایی به بعد، اسم آن سوال شبهه بشود، و کسی که دنبال آن را میگیرد، آدم شبهه ناک و مساله داری محسوب شود، آن نهاد، زیان خواهد دید …🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه. ...
  • گزارش تخلف

💎 مرد عمل باشید:.. تقویت اعتماد به نفس فقط به ظاهر خوب نیست، باید خوب هم عمل کنید

در یک مهمانی یا رویداد اجتماعی، با آدم‌هایی که نمی‌شناسید سر صحبت را باز کنید یا کار یا پروژه‌ای را که در حالت عادی برای‌تان ترسناک است، قبول کنید. اعتماد به نفس داشتن را تمرین کنید و مطمئن باشید که خیلی زود عزت نفس جزئی از وجودتان می‌شود. تنبلی و دست روی دست گذاشتن فقط ترس و تردید برای‌تان به همراه می‌آورد، در حالی که اگر عمل کنید، اعتماد به نفس و جرئت‌تان بیشتر می‌شود. به عنوان یک تمرین، ترس‌ها و توانایی‌هایتان را بنویسید. خیلی‌ها به شما می‌گویند روی ضعف‌هایتان کار کنید اما بهتر است روی نقاط قوت‌تان سرمایه‌گذاری کنید و آن‌ها را پرورش بدهید …👈 اگر وقت و انرژی‌تان را وقف نقاط مثبت‌تان بکنید، اعتماد به نفس در وجود‌تان جرقه می‌زند و روز به روز بیشتر می‌شود …🆔 Mag. iNoti. ir. 🆔 ...
  • گزارش تخلف

☸ یک دلار در کشورهای مختلف چقدر می‌ارزد؟

🔹اگر یک دلار داشته باشید و بخواهید با آن در کشورهای مختلف دنیا شکمتان را سیر کنید، چه گزینه هایی مقابلتان است؟. 🔹این ویدئو را ببینید تا متوجه شوید ارزش دلار در هر کشوری با چه خوراکی هایی برابری می‌کند. /خبرآنلاین. ✅. ...
  • گزارش تخلف

دختری که هنگام جراحی مغز آواز می‌خواند!

کی‌را لاکنتی، دختر نوزده ساله‌‌ای که حرفه خوانندگی تئاتر موزیکال را پی گرفته بود، به دلیل ابتلا به تومور مغزی از چندی پیش توانایی خواندن روی نت را از دست داد …🇮🇷
  • گزارش تخلف