جدیدترین نوشته‌ها

آنان لقلقه یی بیش نیست به تعبیر رسای امام حسین (ع) (۲) وکم نیستند کسانی که نه از اسلام و تاریخش اطلاع درستی دارند نه پای بند احکام

وقتی قومی احساس ناامنی و خطر و تحقیر و تبعیض کند، آشناترین سلاح را برای دفع خطر به دست می‌گیرد. و دین همان سلاح آشنای اینگونه دینداران است. دینداران سودایی را باید دارو کنند، دین شناسان از درون و نیکخواهان از برون. فریضۀ روشنفکران مسلمان است که جایگاه درشتی و نرمی، و جهاد اصغر و اکبر را به دینداران بیاموزند و سودای شان را سلامت وسربالا بخشند و اجتهاد در اصول کنند، فقه را با اخلاق و حقوق بیامیزند و عرضیات را از ذاتیات دین جدا کنند، و به بسط عدالت اقتصادی و سیاسی بپردازند. از آن سو، روشنفکران نامسلمان هم مسئولیتی سنگین دارند و بدون همیاری آنان کار روشنفکران دینی کمال نمی‌پذیرد. آنان هم باید با دولت‌های مقتدر خود درآویزند و از حق آزادی بیان بهرۀ نیکو جویند و به حکومت‌ها و هموطنان خود حالی کنند که خشونت آشکار و نهان در حق مسلمانان، خشونت‌های آشکار و نهان در پی می‌آورد و تخم تحقیر و تبعیض کاشتن، فساد و فتنه می‌پرورد، و ترشی و تلخی، ترشی و تلخی می‌زاید …. هیچ‌چیز ویرانگرتر از زخم زدن به غرور یک قوم نیست. مسلمانان آگاه امروز، خفتگان استعمارزدۀ قرون پیشین نیستند که از فقر صورت و معنای خویش هم ...
 • گزارش تخلف

مزاج دهر سخن می‌گوید:. ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن.. درین چمن که گلی بوده است یا سمنی

مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ. کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی. این تباهی مزاج دهر وفساد طبیعت تاریخ. که بخت باژگون مسلمین بود، کمابیش تا آستانه قرن چهاردهم هجری چون موریانه‌ای، پیشه و اندیشه آنان را از درون می‌خورد و از آن جز پوسته‌ای باقی ‌نمی‌گذارد. استعمار هم بدتر و شرورتراز چنگیز و تیمور از بیرون در‌‌می‌رسد و نیم‌جان باقیمانده آن را می‌ستاند و چنین است که خانه‌ای را که مجاهدان ساخته و از دشمن پیراسته بودند، و فقیهان به نظم، و عارفان به هنر آراسته بودند، فرومی‌ریزد، و مزرعۀ تمدن را آب، و دهقان مصیبت‌زده را خواب فرا می‌گیرد. (۱). در قرن چهاردهم است که بیداران و بیدارگران در اکناف و اقطار عالم اسلام به ظهور می‌رسند و طالب رستاخیز مسلمانان می‌شوند. مسلمانان را می‌نگرند با هویتی پاره‌پاره و معرفتی منجمد و سنگواره. کوشش‌ها از دو سو آغاز می‌شود تا هویت و عزت و حرمت را به آنان بازگردانند و معرفت‌شان را پاره‌دوزی کنند. ...
 • گزارش تخلف

افکندن میان قبائل عرب.. هیچ سرزمینی در آن عصر از آن کسی نبود

هنوز دولت ملت از مادر تاریخ نزاده بود. شاهان و امپراتوران به هر جا لشکر می‌کشیدند و ظفر می‌یافتند، آنجا را از آن خود می‌کردند. مردم رعیت پادشاه بودند، ‌ نه شهروندان آزاد. سرزمین‌ها دست‌به‌دست می‌شد و مساحت کشورها به تبع هزیمت و ظفر شاهان، قبض و بسط می‌یافت. کشور مصر را که اعراب فتح کردند، قرن‌ها قبل کمبوجیه پادشاه ایران فتح کرده بود و عراق که قرن‌ها بعد، از آن ترکان عثمانی شد قبلا‌ از آن ایرانیان بود و قس ‌علیهذا. و البته در این فتوحات شرارت‌ها و شقاوت‌هایی می‌رفت که شهوت و غضب آدمیان در آن نقش عمده داشت. شاعری حکیم چون سعدی که در دل چنان دورانی می‌زیست، و غارت مغولان را به چشم دیده بود و هجوم محمود غزنوی به هند را هم در تواریخ خوانده بود، نه فتح و ظفر غازیان را مذمت می‌کرد، نه مردمان را به شورش می‌خواند، بل همواره روی سخنش با پادشاهان بود که با رعیت به عدالت رفتار کنند و آسایش و رضایت آنان را بخواهند که:. خدا را بر آن بنده بخشایش است. که خلق از وجودش در آسایش است. ...
 • گزارش تخلف

و معرفت و نجات. موازنه‌ای معقول میان هویت و معرفت، شرط دلربایی و مقبولیت هر دیانت است

مسلمانان پس از تجربه قرن‌ها ناکامی و استعمار، اینک به فکر بنای مجدد معرفت و عزت خویشتن‌اند و در این طریق گام‌های بلند برداشته‌اند. مجددان و مصلحان دینی، دست‌کم یک قرن است که به بازاندیشی و بازسازی معرفت دینی مشغول‌اند و کامیابی‌هایی حاصل کرده‌اند، اما صدای فرخنده معرفت‌آموز آنان، در میان غوغای بلند هویت‌اندیشان، کمتر به گوش‌ها می‌رسد: یکی غوغای سنت و دیگری غوغای سلفی‌گری و ناب‌گرایی. از یک طرف، سنت‌گرایان با تمسک به دستاوردهای غربال ناشده تاریخ و تمدن اسلامی، از رویارویی با اندیشه‌های جدید سرمی‌پیچند و به «آنچه خود داشت» قناعت می‌کنند و می‌کوشند تا «از بیگانه تمنایی» نکنند و بر پای چوبین بی‌تمکین خود بایستند و «دین عجایز» پیشه کنند و مبتلا به بیماری «غربزدگی» نشوند، و از سوی دیگر ناب‌گرایان و سلفی‌اندیشان، در خیال محال بازگشت به «دیانت ناب نخستین» و «اسلام ناب محمدی» اند و می‌خواهند جنینی را که هزار و چهارصد سال از زاده شدنش می‌گذرد و بلوغ و تکامل تاریخی یافته و هویت و تشخص حاصل کرده است، دوباره از زهدان تاریخ درآورند و آن بذر نخستین را که اینک درختی برومند و تنومند شده، از نو کشف کنند ...
 • گزارش تخلف

☘خوراکیهای شادی ونشاط آور.. بعضی خوراکی‌ها به آزاد شدن سروتونین در مغز کمک بیشتری می‌کنند

با این خوراکی‌های شادی‌بخش آشنا شوید و با گنجاندن آن‌ها در برنامه غذایی خود، در ۱۰۰ ساعت آینده شادابی بیشتر را تجربه کنید. غذا خوردن خیلی از افراد را آرام می‌کند. بسیاری از پرخوری‌های عصبی هم نتیجه همین آرامش فردی است که بر اثر خوردن غذا به دست می‌آید. اما آیا تمام خوراکی‌ها به یک اندازه باعث شادی می‌شوند؟ شادی نتیجه آزاد شدن ماده‌ای به نام سروتونین در مغز است.. بعضی خوراکی‌ها به آزاد شدن سروتونین در مغز کمک بیشتری می‌کنند. با این خوراکی‌های شادی‌بخش آشنا شوید و با گنجاندن آن‌ها در برنامه غذایی خود، در ۱۰۰ ساعت آینده شادابی بیشتر را تجربه کنید … …. 💟 هم انرژی، هم شادی. موز منبعی غنی از پتاسیم و منیزیم است. ...
 • گزارش تخلف

خود گفته است که در قرآن هم سخنی بلیغ‌تر و خوشتر از شعر حافظ پیدا نمیشود:

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ. به قرآنی که اندر سینه داری!. اگر رقابت و هماوردی با قرآن جایز و آزادست که هست، نکته‌سنجی‌های نقادانه دیگر هم ممنوع و محرم نیست. نقد کردن، نه توهین است نه تمسخر، نه شبهه پراکنی نه دشمنی و ریشه‌کنی، بل رواج خردورزی است و رشد دین‌شناسی و ارتقاء آستانه تحمل و مدارای دینی. مؤمنان اگر با مقوله نقد دینی آشتی کنند و فقیهان اگر بر نقد و تنقیح مقولات «مقدس» صحه بگذارند (که هیچ منع شرعی ندارد)، آنگاه با دیدن کاریکاتوری زشت و موهن (که البته نقیض نقد عالمانه است) چنان برآشفته نخواهند شد که دکان روزنامه‌نگاران را به آتش بسوزانند، یا شکمشان را با خنجر بدرند. می‌دانم که از این مقوله بسی دوریم، و «مقدسات» مان چنان عبوس و محتشم نشسته‌اند که خیال نقدشان، قوه واهمه‌ما را می‌سوزاند، ‌ اما بدانیم که همین پیاله‌های نقد است که دماغ خرد را‌تر می‌کند، و دل قوی داریم که این آیین اگر حق است، همان حقانیت پشتیبانش خواهد بود. هنوز فقیهان ما در رساله‌های عملیه خود می‌نویسند: «دادن قرآن به کافر حرام و گرفتن آن از کافر واجب است». آنگاه با چنین فتاوایی می‌خواهیم در دیالوگ ادیان هم دستی گشاده ...
 • گزارش تخلف

باید به دوران ماقبل ارتدوکسی بازگشت و همه چیز را از کفر و ایمان، و حلال و حرام، و وحی و نبوت، و حق و تکلیف و فقه و کلام را از نو س

یکم: ربع ساکنان ربع مسکون، به تقریب مسلمانان‌اند که نام محمد (ص)، ناموس وپرچم آنان است و آلودن این نام، نهادشان را ناآرام می‌کند. سخره‌گران و هجوپردازان، حق خود دانسته‌اند که صورت وی را زشت بنگارند و حرمت و مهابت او رادر چشم مردم بشکنند. مرا در حق آزادی بیان سخنی نیست. ولی هرچه هست، حق است، نه تکلیف، و همه نکته همین‌ جاست. هواداران این حق، از آن چنان سخن می‌گویند که گویی یک تکلیف است! بلی، به حکم این حق، آدمی مجاز است که کاریکاتور قدیسان را بکشد ولی مکلف که نیست؛ یعنی اگر نکشد هم باکی نیست و حقی ضایع نشده است. آن تکلیف است که الزام‌آور است، و اگر به‌جا آورده نشود، موجب مؤاخذه است. به همین دلیل، وقتی کسی پیامبر را «دژم‌روی و زشت و سیاه» می‌کند، و به صورت خوک و بوزینه می‌نگارد، اگر از وی بپرسند چرا چنین کرده‌ای، کافی نیست بگوید «چون حق من است»، چرا که تصویر نکردن هم حق اوست. دلیلی فراتر از «حق» باید بیاورد تا رفتار دردآورش را توضیح دهد. ...
 • گزارش تخلف

تاریخ خانقاه در ایران. فصل نخست، به پیشینه عرفان در ایران و مسائل نظری و عملی آن می‌پردازد

در فصل‌های دوم و سوم کتاب، مراکزی که در دوره اسلامی برای انجام دادن مراسم خانقاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت، مناطقی که خانقاه‌ها در آن قرار داشتند و مشخصات ساختمانی خانقاه معرفی می‌شود. موضوع فصل چهارم، منابع اقتصادی و در آمد خانقاه هاست. در فصل پنجم، نظام اداری خانقاه و آداب و اعمال آن شرح داده می‌شود. فصل ششم به مسائل مربوط به مریدان و صفات عمومی آنان و وظایفشان اختصاص دارد. عنوان فصل هفتم کتاب، «ارتباطات خانقاهیان» است که در آن مباحثی چون «سلسله‌های صوفیان و رابطه مشایخ و خانقاهیان با یکدیگر»، «رابطه صوفیان با افراد اجتماع»، «رابطه خانقاهیان و صوفیان با رجال سیاسی» و «رابطه صوفیان با علمای دینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

🎥 جنگ جهانی اول؛ پیامدهای بزرگترین فاجعه قرن برای اروپا و جهان

آتش جنگ جهانی اول در اروپا شعله کشید و دامن ۴۰ کشور را گرفت؛ جنگی که چهره آن در پی صنعتی‌شدن کشورها کاملا دگرگون شده بود …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇.
 • گزارش تخلف

‍ «من فرمانروایانی را که اکثریت مردم را دشمن خود ساخته‌اند و مجبورند برای حفظ مقام خود به‌زور توسل جویند، بدبخت می‌دانم

زیرا آنکه دشمنان اندکی دارد به‌آسانی می‌تواند خود را از گزند آنان مصون نگاه دارد، ولی کسی که اکثریت مردمان با او دشمن‌اند هرگز روی ایمنی و آرامش نمی‌بیند و هر چه بیشتر ستمگری پیشه کند حکومت خود را ضعیف‌تر می‌سازد. ازاین‌رو، بهترین راهی که قدرتمندان در پیش می‌توانند گرفت این است که بکوشند دوستی مردم را جلب کنند.». ماکیاولی، گفتارها. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

هوش و استعداد خود را پرورش بده، اما نه از راه مطالعه صرف، بلکه با تفکر توام با عمل

تمایل بیشتر دانشمندان به مطالعه شبیه تلمبه است؛ خالی بودن مغزهای خودشان موجب می‌شود که افکار مردم دیگر را به سوی خود بکشند؛ هرکس زیاد مطالعه کند به تدریج قدرت تفکر [خود] را از دست می‌دهد …آرتور_شوپنهاور. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

🔹۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران

🔸دیروز که به همت انجمن علمی دانشجویان برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، نشست «۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران» برگزار شد، بیش از ۱۱۰ سال از تلاش جامعۀ ایران برای مشروط‌کردن قدرت و تأسیس نهاد قانون‌گذاری، و تقریبا به همین میزان از تنظیم اولین لایحۀ بودجۀ کشور برای نظم‌دادن به دخل و خرج‌ حاکمیت سپری می‌شود. تلاش‌ها برای تصویب اولین برنامه حدود ۲ دهه زمان برد و امروزه ۷ دهه از تصویب برنامۀ اول می‌گذرد و در همۀ این ۷ دهه نسبت نهاد برنامه‌ریزی با حاکمیت همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است؛ چه آن زمان که نهاد برنامه‌ریزی در بحبوحۀ جشن اول نفتی (ابتدای دهۀ ۱۳۵۰) به شاه هشدار داد که از این جشن بوی خون می‌آید؛ و چه زمانی که در جشن دوم نفتی (دهۀ ۱۳۸۰) نهاد برنامه‌ریزی «تن لشی» دانسته شد و در تصمیم شبانۀ شورای عالی اداری رأی به انحلال آن دادند …🔸در این ۷ دهه ۱۱ برنامه تصویب شده، که برخی به‌دلایلی اجرا نشده‌اند. برنامۀ اول عمرانی در همزمانی با جنبش ملی‌شدن نفت مجال اجرا نیافت، برنامۀ سوم عمرانی با انقلاب سفید و اصلاحات ارضی شاه کنار زده شد، و برنامۀ پنجم را جشن شاهانۀ نفت زیر و رو کرد. برنامۀ چهارم پس ...
 • گزارش تخلف