جدیدترین نوشته‌ها

ﻗﺮﻥ ۱۳ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ

ﻗﺮﻥ ۱۳ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ
۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.. ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ!!! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!. ﻗﺮﻥ ۱۷ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ آن ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ‌ها متعلق به ﯾﮏ ﺑﺰ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍن‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺩﺍﺩند!. «ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻰ ﺁﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ. ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺍﺣﻤﻖ می‌شوند. ...
  • گزارش تخلف

حذف مجسمه کریستف کلمب از پارک لس‌آنجلس به دلیل خشونت وی علیه بومیان آمریکا

مجسمه کریستف کلمب همزمان با جایگزینی روز کلمب با «روز بومیان آمریکا» به صورت رسمی از گراند پارک لس‌آنجلس برچیده شد …شورای شهر لس‌آنجلس دلیل حذف این روز از تقویم خود را چگونگی رفتار کریستف کلمب، مشهور به کاشف قاره آمریکا با بومیان این سرزمین اعلام کرد …میچ او-فارل، عضو شورای شهر لس‌آنجلس می‌گوید که حذف مجسمه کلمب، قدمی به سوی حذف روایت دروغینی است که کریستف کلمب را به جای یک جنایتکار، تنها کاشف قاره آمریکا معرفی می‌کند/ یورونیوز. ...
  • گزارش تخلف

، هنرمند ایرانی تبار در اثر هنری و شاهکار جدید خود شهر پرگامون از یونان باستان را به صورت سراسرنما (پانوراما) در محل موزه پرگامون

رسمی یادگار عزیزی 👇.
  • گزارش تخلف

✅آیا در عرضه اولیه کگهر شرکت کنیم؟.. 📝کاظم نادرعلی

🔹قراره ده درصد سهام این شرکت عرضه بشه که پنج درصد روز نخست وزیر باقی بمرور در بازار عرضه خواهد شد. درباره قیمت عرضه بعضی دوستان سؤالاتی داشتند که آیا قیمت تعیین شده مناسب، گران؟؟؟ بر اساس روشهای مختلف ارزشگذاری این سهم بین پانصد و چهل الی هفتصد و پنجاه تومان ارزش داره. گهرزمین دو خط کنسانتره داره که جمعا چهار میلیون تن ظرفیت اسمی (هر خط دو میلیون تن). خط سوم کنسانتره با ظرفیت اسمی دو میلیون تن قابل ارتقاء به دو میلیون و هفتصد هزار تن نیز در حال تکمیل که زمستان نود و هشت به بهره برداری کامل میرسه و عملا تاثیر آن در سال نود و نه نمایان میشه. یک خط گندله پنج میلیون تنی هم با پیشرفت هشتاد و پنج درصد در دست که سال آینده بهره برداری آزمایشی شروع میشه که با توجه به سال مالی گهرزمین که سی آذرماه عملا تولید گندله سالبعد کمتر از چهل درصد ظرفیت اسمی خواهد بود یعنی کمتر از دو میلیون تن در سال مالی نود و هشت. ضریب تبدیل کنسانتره به گندله یک هست یعنی اگر سالبعد چهار و نیم میلیون تن کنسانتره تولید بشه و دو میلیون تن گندله. فروش شرکت دو میلیون و پانصد هزار تن کنسانتره (دو میلیون تن از تولید کنسانتره ب ...
  • گزارش تخلف

تکنوکرات دوست مادرزاد دیکتاتور است - کامپیوتر و دیکتاتوری

انقلابی اما در آن شکافی منزل دارد که بین پیشرفت تکنیکی و تمامیت اجتماعی فاصله می‌اندازد؛ انقلابی در همین شکاف رویای انقلاب مداوم اش را حک می‌کند. بنابراین، این رویا خودش عمل است، واقعیت است، تهدیدی بالفعل و کاراست بر پیکره‌ی نظم مستقر؛ خود این رویا آنچه رویای اش را می‌بیند ممکن می‌کند …. «منطق معنا» ژیل دلوز … ...
  • گزارش تخلف

🔵 رابطه‌ها را باید ساخت!.. هیچ رابطه‌ای خود به خود خوب نیست، هیچ رابطه‌ای خود به خود زنده نمی‌ماند!

گلدان را بی آب دادن اگر رها کنید می‌میرد،. رابطه‌ها را به امید زمان رها کنید میمیرند!. رابطه هایتان را به امان خدا و زمان رها نکنید! زمان دشمن سرسخت رابطه هاست. رابطه‌ها گلدان مصنوعی نیستند که تا ابد لبخند زنان و صاف صاف باقی بمانند … رابطه‌ها جان دارند و جاندارها می‌میرند!. رابطه‌ها را اگر هر روز نوازش نکنید بی شک می‌میرند! …. نگذارید که این گلدان‌ها هی بمیرند و هی بروید گلدان تازه‌ای بخرید! …. ...
  • گزارش تخلف