جدیدترین نوشته‌ها

📌۳ میلیارد و۳۵۱ میلیون دلار محصولات کشاوزی صادر شد

🔹معاون دفتر کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در هفت ماه امسال سه میلیون ۶۷۳ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش سه میلیارد و۳۵۱ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد …🆔 💯
  • گزارش تخلف

📕قهرمان دیو کش. 🖌سپهر نواب زاده

در باورهای مردم ایران دو رکن مهم وجود دارد، که هر کس به این دو آگاه باشد، میتواند بر قلبهای آنها مدیریت کند. اول، یک قهرمان (و فقط یک قهرمان) باید ما را با یک حرکت (و فقط یک حرکت) نجات دهد. قصه‌های فولکلوریک را ببینید. دیوها بر شهر مسلط شده‌اند. جوانان را به زندان انداخته‌اند. مردم مریض و طلسم شده‌اند. فقر و ادبار و گرسنگی و خشکسالی حاکم گردیده. ابر سیاه روی آسمان شهر است و خورشید دیده نمیشود. دیوها ظلم میکنند و …. ...
  • گزارش تخلف

پرسش و پاسخ با مجتهد شبستری درباره نسبت دین با حقوق بشر.. 🔰پرسش:

ماهیت محتوای حقوق بشر دینی است یا غیر دینی؟ با پسوندهایی نظیر حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر زنان تا چه حد همدلی می‌توان داشت؟. 🔰پاسخ:. این پرسش به‌ویژه در جهان اسلام، سؤال بسیار مهمی است. ماهیت این حقوق بشر، غیر دینی است و نه این‌که ضد دینی باشد. وقتی یک سخنی، بیانیه یا اعلامیه‌ای ضد دینی باشد، معنایش این است که دینی معین یا تمام ادیان یا ایده‌های معینی را رد می‌کند. به این معنا به هیچ وجه، اعلامیه‌ی سی ماده‌ای حقوق بشر، ضد دینی نیست. (تأکید می‌کنم که همه‌ی حرف‌هایم مربوط به همین اعلامیه‌ی سی ماده‌ای است) اما حقوق بشر، غیر دینی است. غیر دینی است به چه معنا؟ ...
  • گزارش تخلف

🔶دکتر محسن رنانی که از تاثیر ضد توسعۀ این‌همه فشار روانی علیه دختران و زنان کشورش نگران است و از القاب آزاردهنده در حق آنان گلایه

او می‌گوید:. «از نقش قانون و حقوق در توسعه کم گفته شده است. قوانین و محدودیت‌ها، هم می‌توانند آشکارا و مستقیم، و هم پنهان و غیر‌مستقیم توسعه را محدود یا تخریب کنند. جامعه‌ای که قوانین‌اش چنان محدود کننده است که بخش بزرگی از شهروندانش مجرم یا گناهگار محسوب می‌شوند، راه را بر مشارکت موثر و خلاق شهروندان گناهکارش! در فرایند توسعه کشور می‌بندد. مجرمان و گناهکاران نه تنها احساس تعهد و تعلقی به محیط و جامعۀ خویش ندارند، ‌ بلکه تمام انرژی و خلاقیت خود را به کار می‌گیرند تا یا از آن جامعه‌ای که آنان را گناهکار می‌شمارد بگریزند یا آن را تخریب کنند تا از آن انتقام بگیرند و حقانیت خود را ثابت کرده باشند و یا مرزهای محدودیت‌ها را بشکنند تا آن را بی‌حرمت کنند. گناهکار چنان درگیر واکنش یا مدیریت فشارهای محیط می‌شود که دیگر انرژی و خلاقیتی برای ساختن خود و جامعۀ خود ندارد. انسان‌هایی که با هر حرکتی به دیواری محدود کننده از قانون برمی‌خورند هیچ انگیزه‌ای برای ساختن ندارند آنان فقط به فکر حذف و تخریب محدودیت‌ها هستند. خلاقیت‌ سازنده و مستمر، فقط در آزادی انتخاب و اختیار و امید و نشاط رخ می‌دهد. ...
  • گزارش تخلف