اما مشاغلی که نیاز به مهارت درجه استادی دارند تا بتوان برای مستقل شدن پروانه یا مجوز اشتغال به کار در آلمان گرفت:

اما مشاغلی که نیاز به مهارت درجه استادی دارند تا بتوان برای مستقل شدن پروانه یا مجوز اشتغال به کار در آلمان گرفت:

1بنا و بتون کار
2سازنده دستگاههای گرمازا و تهويه مطبوع
3نجار ساختمان
4بام ساز
5صنعتکار راه سازی
6عايق کار حرارتی و برودتی
7چاه کن
8سنگتراش و پيکرتراش سنگی
9نقاش ساختمان و نقاش خودرو
10داربست زن
11دودکش پاک کن
12فلزکار
13مکانيک تجهيزات جراحی
14ساخت و تعميربدنه واتاق خودرو
15مکانيک ابزاردقيق
16مکانيک دوچرخه
17متخصص تأسيسات برودتی
18متخصص فناوری اطلاعات
19مکانيک خودرو
20مکانيک ماشين آلات کشاورزی
21تعميرکار اسلحه
22لوله کش
23متخصص تاسيسات حرارتی
24برقکار
25برقکار ماشين الات
26نجار
27متخصص قايق و کشتی سازی
28سيم و طناب باف
29نانوا
31قناد
32قصاب
33عينک ساز
34تکنيسين کيفيت صوتی سمعک
35تکنسين محصولات ارتوپدی
36کفاش کفش های طبی
37تکنسين دندانسازی
38آرايشگر
39شيشه بر
40شيشه گر و متخصص دستگاههای شيشه گری
41مکانيک لاستيک و پخت لاستيک
@dotDE