حکایت ایشون حکایت کسی‌ست که می‌ره دکتر، دکتر بهش می‌گه چربی خون داری، لذا ریسک سکته قلبی‌ت بالاست

حکایت ایشون حکایت کسی‌ست که می‌ره دکتر، دکتر بهش می‌گه چربی خون داری، لذا ریسک سکته قلبی‌ت بالاست. توصیه می‌کنم رژیم غذایی‌ت رو اصلاح کنی.

بیمار هم در جواب دکتر با عصبانیت می‌گه کی گفته چربی خون باعث بیماری می‌شه. دوستی دارم که در بخش سرطان بستریه، ولی چربی خون نداره. بچه‌ام هم که دیروز تب داشت و آب‌ریزش بینی، خیلی مریض بود، ولی چربی خون نداشت که. تازه یه فامیلمون هم در بخش سوانح سوختگی بستریه. اونهم چربی خون نداره.
بیخود می‌گید چربی خون باعث بیماری می‌شه!


این استدلال نمونه‌ای‌ست از نفهمیدن فرق «شرط لازم» و «شرط کافی». به همین علت هم هست که دونستن حداقلی از ریاضی و منطق، برای بحثهای اقتصادی لازمه. کمک می‌کنه فرد تفکر و استدلالش رو منسجم و سازگار کنه و چنین در مغلطه‌های خودساخته معلق نزنه.